ກອງປະຊຸມເສວະນາກ່ຽວກັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຂອງ ຈຸດຫຼວງພະບາງ ຢູ່ອຳນາດຈະເລີນ ປະເທດໄທ

ໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ທີ່ຈັງຫວັດອໍານາດຈະເລີນ ປະເທດໄທ ທາງສໍານັກງານຊັບພະຍາກອນນໍ້າແຫ່ງຊາດ ຂອງປະເທດໄທ ໄດ້ຈັດເວທີເສວະນາ ໃຫ້ຂໍ້ມູນໂຄງການ ໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານງານນ້ຳ ຈຸດຫຼວງພະບາງ ຕາມລະບຽບການ ຂອງຄະນະກໍາມາທິການ ແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (ສົນທິສັນຍາ 1995) ເລື່ອງການແຈ້ງການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ (Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement: PNPCA). ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປະດັບ ກຣັດເຂັມເພັດ ຮອງເລຂາ ສໍານັກງານຊັບພະຍາກອນນໍ້າແຫ່ງຊາດ ຂອງໄທ ແລະ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ພິຈິດ ບູນທັນ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ອໍານາດຈະເລີນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຫຼາຍກ່ວາ 150 ຄົນ ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມລໍານໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມຂອງປະເທດໄທ ຊື່ງມີຕາງໜ້າປະຊາຊົນ ຈາກແຂວງມຸກດາຫານ, ແຂວງອຸບົນ ລາດຊະທານີ ແຂວງອໍານາດຈະເລີນ ແລະ ຄະນະອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານເຊັ່ນ: ກຸ່ມດ້ານການກະເສດ ແລະ ການປະມົງ ພ້ອມນີ້ກໍ່ຍັງມີຕາງໜ້າຈາກກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງຂອງລາວ ທ່ານ ປອ ຈັນສະແຫວງ ບຸນຍົງ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກກອງເລຂາແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ພ້ອມດ້ວຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຊື່ງຜ່ານມາໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມແບບດຽວກັນ ໃນວັນທີ 24 ທັນວາ 2019 ຢູ່ທີ່ນະຄອນພະນົມ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກ່ວາ 175 ຄົນ.

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງກອງປະຊຸມກໍ່ແມ່ນ ເພື່ອແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຈາກ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງປະຊາຊົນໄທ ທີ່ຢູ່ຕອນລຸ່ມ ທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຜ່ານການປະຊຸມກໍ່ເຫັນວ່າບັນດາປະຊາຊົນຍັງມີຄວາມກັງວົນ ບັນຫາຕະກອນ, ການເຊາະເຈື່ອນ, ປະລິມານນໍ້າທີ່ຫຼຸດລົງ, ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນທີ່ຢູເບື້ອງເທີງ ຊື່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ຮັບການຊີ້ແຈງຈາກ ຜູຸ້ຕາງໜ້າຈາກລັດຖະບານລາວ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ເຫັນໄດ້ວ່າ ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ກັບວິທີການທະນາປະເທດຊາດ ຂອງລາວ ໂດຍຖືເອົາການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນກອນແຫຼ່ງນ້ຳເປັນຫຼັກ ເພື່ອແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ນຳເອົາປະເທດໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກບັນຊີປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.

ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາເຊັ່ນ: ວຽກເຮັດງານທຳ, ການຊື້-ຂາຍສິນຄ້່າ ຕາມເຂດຊາຍແດນ ເພື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດແກ່ທຸກຝ່າຍ.