ການລົງທຶນດ້ານພະລັງງານ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຕ່າງປະເທດ

          ສປປ ລາວ ປະຈຸບັນ ມີທ່າແຮງໃນການພັດທະນາ ໃນຫຼາຍໆດ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາເປັນຮູບປະທຳ ແລະ ສ້າງເສດຖະກິດຂງຊາດ, ໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ, ຫ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນດ້ານພະລັງງານ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ 101 ຂອງກົມແຜນການ ແລະ…

Continue Readingການລົງທຶນດ້ານພະລັງງານ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຕ່າງປະເທດ