ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລຳດັບ

ເນື້ອຫາ

ເລກທີ / ລົງວັນທີ

ດາວໂຫຼດ

1
2

3

4

5


 ພາລະບົດບາດ

             Download

 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

 ຂ່າວສານ

ການພັດທະນາລະບົບສູນກາງແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນພາກລັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ(Government Data Exchange “GDX”)

ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2022 ຜ່ານມາ ຫ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ຮ່ວມກັບ ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍດິຈິຕອນ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ລະບົບສູນກາງແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນພາກລັດ ພາຍໃນປະເທດ (GDX) ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ …
ອ່ານເພີ່ມ

ການພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນການລົງທຶນດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ(EMD: Energy – Mines Database in Lao PDR)

ຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2022 ຜ່ານມາ ຫ້ອງການກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນການລົງທຶນດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ດາວວົງ …
ອ່ານເພີ່ມ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການ USAID

ໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ 102 ກະຊວງ ພະລັງງານ ເເລະ ບໍ່ເເຮ່ ,ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການ USAIDຈຸດປະສົງເພື່ອປຶກສາຫາລືຕໍ່ກັບຮ່າງ MOU ຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານພະລັງງານ (Lao Energy Security) ລະຫວ່າງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ …
ອ່ານເພີ່ມ

ກອງປະຊຸມ ການທົດລອງເຄື່ອງວິດີໂອ ແບບອອນໄລ

ຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 29 ມີຖຸນາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 5 ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ການທົດລອງເຄື່ອງວິດີໂອ ແບບອອນໄລ ແລະ ປຶກສາຫາລືວຽກງານ ປະຊາສຳພັນແລະ ໄອທີ ຂອງກະຊວງ ພະລັງງານ …
ອ່ານເພີ່ມ

 ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຊື່ກົມ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ພະແນກ ເລຂານຸການ ແລະ ພິທີການ

ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ

ພະແນກ ການເງີນ

ພະແນກ ປະຊາສຳພັນ ແລະ ໄອທີ

ພະແນກ ຄົ້ນຄ້ວາ ສັງລວມປະຕູດຽວ ແລະ ນີຕີກຳ

021413000

021413000

021413000

021 414408

021413000

ພະແນກ ເລຂານຸການ ແລະ ພີທິການ

ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ

ພະແນກ ການເງີນ

ພະແນກ ປະຊາສຳພັນ ແລະ ໄອທີ

ພະແນກ ຄົ້ນຄ້ວາ ສັງລວມປະຕູດຽວ ແລະ ນີຕີກຳ