ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລຳດັບ

ເນື້ອຫາ

ເລກທີ / ລົງວັນທີ

ດາວໂຫຼດ

1
2

3

4

5

 ພາລະບົດບາດ

ເນື້ອໃນ

 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ເນື້ອໃນ

 ຂ່າວສານ

ເພີ້ມທະວີການຮ່ວມມື ໃນການບໍລິຫານຈັດການນ້ຳໃນລະດູຝົນ

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 05 ກໍລະກົດ 2021 ທີ່ ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພາຊ່າ ຈັດໂດຍ ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ …
ອ່ານເພີ່ມ

ເພີ້ມທະວີການຮ່ວມມື ໃນການບໍລິຫານຈັດການນ້ຳໃນລະດູຝົນ

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າ ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບ ການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າຂອງເຂື່ອນ ແລະ …
ອ່ານເພີ່ມ

ທົດລອງສ້າງPostຫ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ

ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການທົບທວນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສະໜັບສະໜູນແຜນງານແຫ່ງຊາດໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສົກປີ 2020 ແລະ ສະຫຼຸບ ວຽກງານຂະຫຍາຍໄຟຟ້າສູ່ຊົນນະບົດດ້ວຍໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ. ວັນທີ 26 ມີນາ 2021 ທີ ຊັ້ນ6 ,ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານ ທົດແທນ , ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ …
ອ່ານເພີ່ມ

 ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຊື່ກົມ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ເນື້ອໃນ

ເນື້ອໃນ

ເນື້ອໃນ