ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລຳດັບ

ເນື້ອຫາ

ເລກທີ / ລົງວັນທີ

ດາວໂຫຼດ

12

3

4

5

 ພາລະບົດບາດ

ເນື້ອໃນ

 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ເນື້ອໃນ

 ຂ່າວສານ

ທົດລອງສ້າງPostຫ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ

ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການທົບທວນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສະໜັບສະໜູນແຜນງານແຫ່ງຊາດໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສົກປີ 2020 ແລະ ສະຫຼຸບ ວຽກງານຂະຫຍາຍໄຟຟ້າສູ່ຊົນນະບົດດ້ວຍໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ. ວັນທີ 26 ມີນາ 2021 ທີ ຊັ້ນ6 ,ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານ ທົດແທນ , ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ …
ອ່ານເພີ່ມ

 ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຊື່ກົມ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ເນື້ອໃນ

ເນື້ອໃນ

ເນື້ອໃນ