ກົມກວດກາ ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ (ເສື້ອ) ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ບົດບາດຄວາມສໍາຄັນຂອງ ສາຍດ່ວນ 1506

          ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດກາ ໂດບສະເພາະແມ່ນວຽກງານສາຍດ່ວນຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ. ຕອນບ່າຍ, ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2023 ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ1 ຈໍາກັດ ໄດ້ນຳເອົາເສຶື້ອສາຍດ່ວຍ 1506 ຈໍານວນ 32 ຜື້ນນຳມາມອບໃຫ້ກົມກວດກາ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໂດຍໃຫ້ກຽດກ່າວມອບຂອງ ທ່ານ ບຸນຍັງ ເພັງສຸວັນ ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ຈໍາກັດ ແລະ ກ່າວຮັບຂອງ ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ວິຈິດວົງສາ ຄະນະພັກກະຊວງ, ຮອງປະທານກວດກາພັກກະຊວງ, ຫົວໜ້າກົມກວດກາ ໂດຍຊ່ອງໜ້າການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີ່ພິຍານຂອງພະນັກງານຂອງທັງສອງຝ່າຍ.
          ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມກວດກາ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈຕໍ່ການນຳບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ1 ທີ່ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານກວດກາ ແລະ ຈະນຳໃຊ້ເສື້ອດັງກ່າວ ເພື່ອຊ່ວຍໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ບົດບາດຄວາມສໍາຄັນຂອງ ສາຍດ່ວນ 1506 ຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນແລກປ່ຽນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງກົມກວດກາທີ່ຕິດພັນກັບການຮັບເອົາຄໍາຮ້ອງຄໍາສະເໜີ, ຫາງສຽງ ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາ ໃນຂະແໜງການ ທີ່ປາດສະຈາກບໍ່ໄດ້ຕໍ່ການປະຕິບັດສິດໃນການສະເໜີ-ຮ້ອງທຸກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ໃນກໍລະນີບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ການແກ້ໄຂຜົນກະທົບ ຫຼື ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ.

          ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການເບີໂທສາຍດ່ວນ 1506 ໃນໂມງ ລັດຖະການ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ເພື່ອເປັນຊ່ອງທາງຮັບເອົາການຄໍາຕໍານິຕິຊົມ, ສົ່ງຂ່າວ, ຫາງສຽງຕ່າງໆ ທີ່ມີຕໍ່ການດຳເນີນກິດຈະການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈາກສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ. ສາຍດ່ວນໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບບັນທຶກສຽງອັດຕະໂນມັດ ເຊື່ອມໃນໂທລະສັບເມື່ອມີການໂທເຂົ້າມາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕາມ. ໃນການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນໃຫ້ການບໍລິການຜ່ານສາຍດ່ວນນັ້ນ ບັນດາຄຳສະເໜີ-ຄຳຮ້ອງທຸກ ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ໂທເຂົ້າມາຈະໄດ້ຖືກເອົາໃຈໃສ່ ສັງລວມລາຍລະອຽດ, ຄົ້ນຄວ້າຕີລາຄາບັນຫາ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ຂັ້ນເທິງກ່ຽວກັບວິທີທາງການແກ້ໄຂເນັ້ນໃສ່ຫຼັກນິຕິລັດ, ໂດຍເຄົາລົບຕໍ່ສິດ ແລະ ມີການແຈ້ງສິດ ແລະ ພັນທະຂອງປະຊາຊົນຜູ້ນຳໃຊ້. ນັບແຕ່ ເປີດບໍລິການມາ ອັດຕາການຊົມໃຊ້ ຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນມີ ຈຳນວນ 21 ສາຍກໍລະນີ. ນອກຈາກ ເບີສາຍດ່ວນ 1506 ນີ້ແລ້ວ, ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຍັງມີ ຕູ້ຮັບຄຳຮ້ອງຄຳສະເໜີ ຢູ່ດ້ານໜ້າຮົ້ວຂອງກະຊວງ ທີ່ ກົມກວດກາ ຈະໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງຄຳເຫັນຂອງສັງຄົມອາທິດລະຄັ້ງ.

         ກົມກວດກາ ໄດ້ຖືເອົາການບໍລິການເບີສາຍດ່ວນ 1506 ແລະ ຕູ້ຮັບຄໍາຮ້ອງ ເປັນອົງປະກອບຂອງວຽກງານຄໍາຮ້ອງ-ຄໍາສະເໜີ ແລະ ຫາງສຽງສັງຄົມ, ທັງເປັນດ່ານໜ້າຂອງວຽກງານກວດກາພັກ ແລະ ກວດກາລັດ ກໍ່ຄືການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ພາຍໃນຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່. ປະຈຸບັນ ກົມກວດກາ ໄດ້ປັບປຸງຂອດການເຮັດວຽກກວມເອົາການບໍລິການຂອງເບີສາຍດ່ວນ 1506 ເຊື່ອມຈອດໃສ່ກ່ຽວກັບການສະເໜີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິການຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ມີຄວາມຄ່ອງຕົວຂຶ້ນຕື່ມ(ເບີສາຍດ່ວນ ຟຟລ 1199).

          ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ ໄດ້ມີຄຳເຫັນຕື່ມວ່າ ການສະໜັບສະໜູນ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງສັງຄົມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ດ້ານວັດຖຸ, ດ້ານກຳລັງໃຈຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ດ້ານການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຈິງຊັດເຈນ ຈະເປັນກຳລັງແຮງອັນສຳຄັນໃນການປະຕິບັດວຽກງານກວດກາ ພາຍໃນຂະແໜງການ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນ, ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງຊັດເຈນໂປ່ງໃສ, ແລະ ຄາດຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ໃນອານາຄົດ ທັງຈາກ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ຈຳກັດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ຂອງສັງຄົມ ໃນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ທາງດ້ານວຽກງານວິຊາສະເພາະປິ່ນອ້ອມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນກິດຈະການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ກົມກວດກາ
ຮຽບຮຽງ: ຄຳແສງ ແກ້ວປະເສີດ