ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວຽກງານກວດກາໃຫ້ພະນັກງານ-ຫຼັກແຫຼ່ງພາຍໃນກະຊວງ

            ລະຫວ່າງວັນທີ 29-31 ມີນາ 2023 ຜ່ານມານີ້, ກົມກວດກາ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ດໍາເນີນການຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານກວດກາ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ມາຈາກບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ, ສະຖາບັນ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ບັນດາພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແຂວງ ແລະ ບັນດາລັດວິສາຫະກິດທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ຈັນທະເລດ ວໍລະບຸດ ຄະນະພັກກະຊວງ, ຮອງປະທານກວດກາພັກກະຊວງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາ. ມີພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກວດກາຈາກບັນດາໜ່ວຍພັກ, ຄະນະພັກຮາກຖານ ທີ່ຂຶ້ນກັບອົງຄະນະພັກກະຊວງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 59 ສະຫາຍ (ຍິງ 17 ສະຫາຍ).

ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ຈັດຂຶ້ນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາ ໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນການສ້າງແຜນການ ໃນການລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ, ແກ້ໄຂບັນຫາຕົວຈິງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດມີປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເກີດຂື້ນ ໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັດ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງໃນທຸກໜ້າວຽກຂອງຂະແໜງການຕົນ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານກວດກາ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ, ເຮັດໃຫ້ກົງຈັກລັດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ສາມາດປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ເຊິ່ງລວມມີ 05 ຫົວຂໍ້ຫຼັກຄື: ການສ້າງແຜນລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ກວດກາວຽກງານກວດກາປົກກະຕິ; ການສ້າງແຜນລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ກວດກາໂຄງການລົງທືນຂອງລັດເລີ້ມແຕ່ຫົວທີ; ການສ້າງແຜນລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ກວດກາວຽກງານບໍ່ແຮ່; ວຽກຄໍາຮ້ອງ-ຄໍາສະເໜີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບຄໍາຮ້ອງ-ຄໍາສະເໜີ ແລະ ຄູ່ມືກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງ-ຄໍາສະເໜີ ແລະ ວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ພາບ ແລະ ແລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມກວດກາ
ຂ່າວ: ຄຳແສງ ແກ້ວປະເສີດ