48 ປີຜ່ານມາ ຂະແໜງທໍລະນີສາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາກາຍເປັນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳໜັກທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດ

          ໃນບົດສຳພາດຂອງ ທ່ານ ຄຳໂສ້ ກຸໂພຄຳ ຄະນະພັກກະຊວງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ, ຫົວໜ້າໂຄສົກປະຈຳກະຊວງ ກ່າວໃນໂອກາດວັນຊາດ ວັນທີ 2 ທັນວາ ຜ່ານມາວ່າ: ວຽກງານບໍ່ແຮ່ ກໍ່ເປັນຂະແໜງການໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ມີການພັດທະນາມາຢ່າງຍາວນານ. ແຕ່ໃນເມື່ອກ່ອນ ການພັດທະນາບໍ່ແຮ່ ຍັງມີລັກສະນະອ່ອນນ້ອຍ ແບບກິດຈະການເລັກໆນ້ອຍໆ, ບໍລິມາດບໍ່ພໍເທົ່າໃດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ບໍ່ກົ່ວໂພນຕິ້ວ. ແຕ່ພາຍຫຼັງປະເທດຊາດ ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳບໍ່ແຮ່ ໄດ້ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວ, ໂດຍສະເພາະນັບແຕ່ຊຸມປີ 1980 ໄດ້ມີການຊອກຄົ້ນ ແລະ ຂຸດຄົ້ນ ແຮ່ທາດ ບາງຊະນິດ ທີ່ເປັນທ່າແຮງອັນສຳຄັນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ຈົນມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດຄົົ້ນພົບຈຸດປາກົດ ແຮ່ທາດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 772 ຈຸດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ປະກອບດ້ວຍ: ຄຳ, ທອງ, ເງິນ, ນິແກນ, ກົ່ວ, ຖ່ານຫີນ, ບົກຊິດ, ຫີນກາວ, ເຫຼັກ, ແກ້ວປະເສີດ, ເກືອກິນ, ເກືອໂປຕັດສ໌, ຊືນ, ສັງກະສີ, ມັງການ, ຫີນປູນ, ຫີນໂດໂລໄມ ແລະ ຫີນບາລິດ ແລະ ອືີ່ນໆ.

ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ມາຮອດທ້າຍປີ 2023 ນີ້ ລດຖະບານ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່ ທັງໝົດ 382 ບໍລິສັດ, 505 ກິດຈະການ ໃນນີ້, ຢູ່ໃນໄລຍະການຊອກຄົ້ນ 24 ບໍລິສັດ, 24 ກິດຈະການ; ໄລຍະການສໍາຫຼວດ 127 ບໍລິສັດ, 141 ກິດຈະການ; ໄລຍະການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຈໍານວນ 33 ບໍລິສັດ 52 ກິດຈະການ ແລະ ໄລຍະຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ຈໍານວນ 105 ບໍລິສັດ 195 ກິດຈະການ. ພິເສດ ໃນປີ 2021 ລັດຖະບານ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍ ໃນການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ໃນຮູບແບບທົດລອງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ ແລະ ຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄວຂື້ນ ຈໍານວນ 93 ບໍລິສັດ 93 ກິດຈະການ. ໃນນີ້, ມີແຮ່ເຫຼັກ 37 ບໍລິສັດ, ແຮ່ຄຳເຄົ້າ 10 ບໍລິສັດ, ຫີນມາໂບ 2 ບໍລິສັດ, ແຮ່ຄຳຕົກຂ້ອນ 31 ບໍລິສັດ ແລະ ແຮ່ຫາຍາກ 13 ບໍລິສັດ.
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຄຳແສງ ແກ້ວປະເສີດ