ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ II

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ II ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງແຮ່ທາດອະໂລຫະສຳລັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳພາຍໃນແຂວງ

ໃນວັນທີ່ 12 ມັງກອນ 2022 ​ນີ້, ເຊິ່ງມື້ທີສອງ ຂອງ​ການ​ດຳ​ເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ II. ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນວິໄລ ຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງ ອຸ​ດົມ​ໄຊ ຕາງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງ ສະ​ເໜີຮ່າງຂໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງແຮ່ທາດອະໂລຫະສຳລັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳພາຍໃນ​ແຂວງ ​ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ II ເພື່ອພິຈາລະນາ ຮັບຮອງ​ເອົາ. ໃນ​ຮ່າງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ສະ​ບັບ​ນີ້, ໄດ້​ກຳ​ນົດບັນ​ດາຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປົກປັກຮັກສາ, ນຳໃຊ້, ການດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບແຮ່ທາດອະໂລຫະສຳລັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຢູ່ພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດ, ຂຸດຄົ້ນ, ປຸງແຕ່ງ, ຈຳໜ່າຍ ແຮ່ທາດອະໂລຫະສຳລັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ໃຫ້ເປັນລະບົບ, ຕໍ່ເນື່ອງ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນສູງ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້. ຮັບປະກັນການອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ ຕາມຂັ້ນຕອນ, ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ໄປຕາມທິດສີຂຽວ, ຍືນຍົງ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ນັບມື້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ທ່ານ ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ບໍ່​ແຮ່ ແຂວງ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ: ຮ່າງຕົກລົງສະ​ບັບ​ນີ້ ປະກອບມີ: 10 ໝວດ, 43 ມາດຕາ, ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ, ຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງພື້ນຖານການຊອກຄົ້ນ-ສຳຫຼວດ, ການຂຸດຄົ້ນ, ການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດອະໂລຫະ ສຳລັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ, ຂັ້ນຕອນການອະນຸຍາດການຊອກຄົ້ນ-ສຳຫຼວດ,ການຂຸດຄົ້ນ,ການປຸງແຕ່ງແລະຈຳໜ່າຍ, ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະ ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຂໍ້ຫ້າມ,ອົງການຄຸ້ມຄອງການຊອກຄົ້ນ-ສຳຫຼວດ, ການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ, ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ.

ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ, ຜູ້​ແທນກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ​ໄດ້​ພ້ອມ​ກັນ​ປະ​ກອບ​ຄຳ​ຄິດ​ຄຳ​ເຫັນ​ຢ່າງ​ກົງ​ໄປ​ກົງ​ມາ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຮ່າງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ເນື້ອ​ໃນ​ຄົບ​ຖ້ວນ, ສົມ​ບູນ ແລະ ຈະ​ແຈ້ງ. ຮັບ​ປະ​ກັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສ້າງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ສູງ​ສຸດ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເວົ້າ​ລວມ, ເວົ້າ​ສະ​ເພາະ​ຕໍ່​ແຂວງ ອ​ຸ​ດົມ​ໄຊ ແລະ ກໍ່​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ດ້ວຍ​ແນນ​ສຽງ​ເປັນ​ສ່ວນຫຼາຍ.

ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ: ສະ​ຖາ​ນີ-ວິ​ທະ​ຍຸ​ແຂວງ ອຸ​ດົມ​ໄຊ

ຮຽບ​ຮຽງ​ຂ່າວ: ຄຳ​ແສງ​ແກ້ວ​ປະ​ເສີດ