ຂະ​ແໜງ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ບໍ່​ແຮ່ ສຳ​ເລັດ​​ການ​ດຳ​ເນີນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວຽກ​ງານ​ສະ​ຖິ​ຕິ ປະ​ຈຳ​ປີ​ 2021

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 26 ມັງ​ກອນ 2022 ຜ່ານ​ລະ​ບົບ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທາງ​ໄກ ໂດຍ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຂອງ ທ່ານ ນາງ ໂຄ​ຕະ​ມີ ຈັນ​ທະ​ມາ​ລິນ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື, ກະ​ຊວງ ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ບໍ່​ແຮ່. ໂດຍ​ມີ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຈາກ​ຫ້ອງ​ການ​ກະ​ຊວງ, ບັນ​ດາ​ກົມ, ສະ​ຖາ​ບັນ, ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ແລະ ພະ​ແນກ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ບໍ່​ແຮ່ ປະ​ຈຳ​ແຂວງ/ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພະ​ນັກ​ງານ-ວິ​ຊາ​ການ​ພາຍ​ໃນ​ກົມ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢ່າງ​ພ້ອມ​ພຽງ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວເລກຂາດຕົວໃນປີ 2021. ພ້ອມ​ກັນ​ນີ້, ກໍ່​ພ້ອມ​ກັນ​ວາງທິດທາງແຜນການ​ປະ​ຈຳ​ປີ 2022 ແລະ ການສັງລວມລາຍງານສະຖິຕິຂອງບັນ​ດາ​ພະ​ແນກ ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ບໍ່​ແຮ່ ປະ​ຈຳແຂວງ/ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

ປະ​ຈຸ​ບັນຕົວຊີີ້ບອກທາງດ້ານສະຖິຕິ ໃນຂະແໜງການ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ບໍ່​ແຮ່ ແບ່ງ ອອກເປັນ 5 ປະເພດ, ມີ 29 ຕົວຊີີ້ບອກ; ເຊິີ່ງມີຕົວຊີີ້ບອກລະດັບລະດັບຊາດ 10 ຕົວ ແລະ ລະດັບ ຂະແໜງການ 19 ຕົວ ເພືີ່ອເປັນພືີ້ນຖານໃນການສະໜອງຂໍ້​ມູນທີີ່ນອນຢ ູ່ໃນບັນດາຕົວຊີີ້ບອກ ລະດັບຕ່າງໆເຊັັ່ນ: ການຜະລິດ, ຈໍາໜ່າຍ, ​ສົ່ງ​ອອກ, ນໍາເຂົ້າ, ການມອບພັນທະງົບປະມານ ແລະ ອືີ່ນໆ ເພືີ່ອເປັນຂໍ້​ມູນປະກອບສ່ວນຕິດຕາມການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍ່ຄືແຜນພັດທະນາຂະແໜງກາ​ນ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ບໍ່​ແຮ່, ທີີ່ສໍາຄັນແມ່ນການປະກອບສ່ວນຢ ູ່ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ (GDP), ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້​ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ.

​ພາບ ແລະ ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ: ກົມ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື

ຂ່າວ: ຄຳ​ແສງ ແກ້ວ​ປະ​ເສີ​ດ