ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າຊ່ວງລະດູຝົນ

          ຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2022, ທີ່ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບວຽກງານການບໍລິຫານນຳ້ຊ່ວງລະດູຝົນ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຕົກໃນ ສປປ ລາວ ຂົງເຂດພາກເໜືອ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ປອ ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຍັງມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບໍລິສັດເຂື່ອນໄຟຟ້າກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
         ປັດຈຸບັນ, ການພັດທະນາໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນທ່າແຮງອັນສໍາຄັນໃນການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ສ້າງເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນລາຄາພະລັງງານຢູ່ໃນຕະຫລາດໂລກທີ່ມີການເໜັງຕີງ, ແຕ່ລາຄາຂອງພະລັງງານນໍ້າ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນລະດັບເກົ່າ ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງແບບກ້າວກະໂດດ.

           ປັດຈຸບັນເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ທີ່ສາມາດດັດສົມນໍ້າໄດ້ ມີ 27 ໂຄງການ ໃນນັ້ນ ສົ່ງອອກມີ 8 ໂຄງການ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 5,730 MW ມີບໍລິມາດນໍ້າທີ່ສາມາດດັດສົມໄດ້ ປະມານ 24,988.49 ລ້ານແມັດກ້ອນ ສ່ວນໂຄງການທີ່ສາມາດ ດັດສົມນໍ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ພາຍໃນ ມີ 19 ໂຄງການ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 2,220 MW ມີບໍລິມາດທີ່ສາມາດດັດສົມນໍ້າໄດ້ 16,855 ລ້ານແມັດກ້ອນ ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດຕີລາຄາໄດ້ວ່າ, ການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າຢູ່ໃນອ່າງເກັບນໍ້າ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແມ່ນເປັນບັນຫາສໍາຄັນທີ່ສຸດເພຶ່ອຮັບປະກັນພະລັງງານໃນລະດູແລ້ງ ພ້ອມທັງການຕ້ານໄພນ້ຳຖ້ວມໃນລະດູຝົນອີກດ້ວຍ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ບັນດາໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທີ່ສົ່ງໄຟຟ້າອອກ ແມ່ນບໍລິຫານນໍ້າ ຫຼື ສັ່ງຜະລິດໄຟຟ້າໂດຍຜູ້ຊື້ທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດຕາມການສະເໜີຂອງໂຄງການ ສ່ວນໂຄງການທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ແມ່ນ ໄຟຟ້າລາວເປັນຜູ້ສັ່ງຜະລິດ, ເຮັດໃຫ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ມີບາງຄັ້ງກໍ່ເກີດມີບັນຫາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໃນລະດູແລ້ງ ໂຄງການທີ່ຢູ່ຕອນລຸ່ມແມ່ນຂາດນໍ້າຜະລິດໄຟຟ້າ ສ່ວນໃນລະດູຝົນ ບາງປີການບໍລິຫານນໍ້າບໍ່ສອດຄ່ອງກັນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງເປີດປະຕູນໍາ້ກະທັນຫັນ ເຊິ່ງມັນໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ຕອນລຸ່ມຂອງໂຄງການ ແລະ ຕໍ່ຊັບສີນຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ຕອນລຸ່ມເຂື່ອນ.

           ມາໃນໄລຍະໃໝ່ນີ້ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບກັນທາງດ້ານການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າ ເຮົາຄວນມີການບໍລິຫານນໍ້າແບບລວມສູນ ໃນລະດັບນະໂຍບາຍ ໂດຍວຽກງານດັ່ງກ່າວ ກໍ່ແມ່ນ ທາງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ສັງລວມ ວິເຄາະ ແລະ ລາຍງານ ພ້ອມທັງເປັນຈຸດປະສານງານເພື່ອເກັບກຳບັນຫາຕ່າງໆ. ສະນັ້ນ, ໃນໄລຍະນີ້ ກໍ່ຄື ໄລຍະລະດູຝົນເພື່ອເຝົ້າລະວັງບັນດາຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ ແຕ່ລະໂຄງການຄວນມີການແຈ້ງລາຍງານສະພາບຂອງອ່າງເກັບນໍ້າ ເພື່ອຮັບຮອງປະລິມານນໍ້າທີ່ຈະໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າ, ຄວນມີການວິເຄາະກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນການຮອງຮັບນໍ້າ, ຮັບປະກັນການກັກເກັບນໍ້າເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນປີໜ້າ, ວິເຄາະກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດພ້ອມທັງແຜນຮັບມື້ໃນກໍລະນີ້ເປີດປະຕູນໍ້າ, ວິເຄາະຜົນກະທົບເບື້ອງລຸ່ມເຂື່ອນ ໂດຍສະເພາະດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.

          ສະນັ້ນ, ຖືເປັນໂອກາດດີ ທີ່ບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາເຂື່ອນຕ່າງໆ ໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມປະຊຸມເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການບໍລິຫານນໍ້າໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ແລະ ບັນດາຂໍ້ສະເໜີຕໍ່ໂຄງການທີ່ຢູ່ຕອນເທິງ ແລະ ຕອນລຸ່ມເພື່ອຮ່ວມມືກັນແກ້ໄຂ ແລະ ກະກຽມແຜນການຮ່ວມກັນບໍ່ວ່າຈະເປັນຝ່າຍລັດ ກໍ່ຄືກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງບັນດາເຂື່ອນ ເພື່ອກະກຽມແຜນການ ການຮັບມືຕໍ່ກັບລະດູຝົນທີ່ຈະເຂົ້າມາ ພ້ອມທັງກະກຽມເພື່ອຮັກສານໍ້າໄວ້ໃນປີຕໍ່ໄປ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ
ພາບ ແລະະ ຂ່າວ: ວຽງສະຫວັນ ປຣະດິດ