ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.

           ໃນວັນທີ 09 ກັນຍາ 2022, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສະບັບເລກທີ 184/ລບ, ລົງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2019, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ອາຄົມເດດ ວົງໄຊ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື ເພື່ອເຜີຍແຜ່ສ້າງຄວາມຮູ້, ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນກົມໃຫ້ມີ ຄຸນທາດການເມືອງໜັກແໜ້ນ, ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າວຽກ, ເຄົາລົບ ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

          ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທາງກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ຍັງໄດ້ມີການສະຫຼຸບລາຍງານ ແລະ ທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື.
ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື