ຄະນະກຳມະການຊີ້ນໍາຮ່ວມໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າອີມຸນ ແລະ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລະແງ ດຳເນີນກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2022

          ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2022 ຢູ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊ່າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ປະທານຄະນະຊີ້ນຳຮ່ວມໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າອີມຸນ ແລະ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລະແງ. ມີຄະນະກຳມະການ ແລະ ກອງເລຂາ ທີ່ມາຈາກບັນດາກະຊວງ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ (ແຂວງເຊກອງ) ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
          ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງທັງສອງໂຄງການໂດຍຫຍໍ້ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເຊິ່ງເປັນກອງເລຂາຂອງຄະນະກຳມະການ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບໍລິສັດຜູ້ລົງທຶນທັງສອງໂຄງການ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ພັດປ່ຽນກັນປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕະບັດໂຄງການ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຕິດພັນກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເປັນຕົ້ນ.

          ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອີມູນ ໄດ້ເຊັນສັນຍາສໍາປະທານໃນວັນທີ 25 ທັນວາ 2020, ໄດ້ເຊັນສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟ້າ ກັບ EVN ສສ ຫວຽດນາມ ວັນທີ 04 ມັງກອນ 2020, ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 133 MW, ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ສະເລ່ຍ 431 GW, ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງໂຄງການ 235 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມີອາຍຸສໍາປະທານ 25 ປີ(2022 – 2047) ນັບຈາກມື້ຂາຍໄຟຟ້າຢ່າງເປັນທາງການ, ລາຄາໄຟຟ້າສະເລ່ຍຕະຫຼອດອາຍຸສຳປະທານແມ່ນ 6,95 UScent/kWh ໂຄງການໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 26 ມັງກອນ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ມາຮອດປະຈຸບັນສໍາເລັດ 98 % ແລະ ຈະຂາຍໄຟໃນທ້າຍເດືອນ ທັນວາ ປີ 2022.
          ສ່ວນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລະແງ ໄດ້ເຊັນສັນຍາສໍາປະທານໃນວັນທີ 22 ທັນວາ 2021, ລັດຖະບານ ສສ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ອອກໜັງສືຮັບຮອງລາຄາໄຟຟ້າໃຫ້ກັບໂຄງການໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ 2021. ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 60 MW, ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ສະເລ່ຍ 289,69 GWh/ປີ, ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງໂຄງການ 147,3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມີອາຍຸສໍາປະທານ 25 ປີ (2023 – 2048) ນັບຈາກມື້ຂາຍໄຟຟ້າ (COD)ຢ່າງເປັນທາງການ, ໃນລາຄາໄຟຟ້າສະເລ່ຍຕະຫຼອດອາຍຸສຳປະທານແມ່ນ 6,95 UScent/kWh. ໂຄງການໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 01 ຕຸລາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ມາຮອດປະຈຸບັນສໍາເລັດ 67,09 % ແລະ ຈະຂາຍໄຟໃນທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2023.

          ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອີມູນ ແລະ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລະແງ ເມື່ອກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ດຳເນີນການຜະລິດຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາຍໃນແຂວງ ເຊກອງ ເຊິ່ງເປັນແຂວງທີ່ໂຄງການຕັ້ງຢູ່. ພ້ອມກັນນີ້, ໂຄງການຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດໃກ້ຄຽງຂອງໂຄງການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ສ້າງອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ສະທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິຍາຕີ ແລະ ປະລິຍາໂທ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕື່ມອີກ.

ພາບ: ວຽງສະຫວັນ ປຣະດິດ
ຂ່າວ: ຄໍາແສງ ແກ້ວປະເສີດ