ພິທີເປີດການຜະລິດແຮ່ຫາຍາກ ທີແຂວງ ຊຽງຂວາງ

          ເມື່ອທ້າຍເດືອນ ພະຈີກ 2022 ຜ່ານມານີ້້ ຢູ່ທີ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໄດ້ມີພິທີເປີດການຜະລິດໂຮງງານ ທີ 1,ໂຮງງານທີ່ 2 ແລະ ເລີມກໍ່ສ້າງໂຮງງານທີ 3 ໃນເຂດຂຸດຄົ້ນແບບທົນລອງໃນເນື້ອທີ 5,8 ກີໂລຕາແມັດ ຢູ່ເຂດເມືອງ ຄູນ ແລະ ເມືອງ ຜ່າໄຊ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຂອງບໍລິສັດ ຫຸ້ນສວນ ແຮ່ຫາຍາກ ສປ ຈີນ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລີສັດ ກວາງຈຽນຊິນແສງສະຫວ່າງຂຸດຄົ້ນແຮ່ຫາຍາກ ຈຳກັດ . ກ່າວເປີດໂດຍທ່ານ ປອ ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ລັດຖະມົນກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ມີ ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິວົງພັນ ເຈົ້າແຂວງ-ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີການນຳກະຊວງ, ການນຳຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ, ປະທານບໍລິສັດ ແລະ ກຳມະກອນເຂົ້າຮ່ວມ.

          ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ກ່າວວ່າລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການສໍາຫຼວດແຮ່ທາດຫາຍາກ ໃນເນື້ອທີ່ 50 ກມ2 ຢູ່ເຂດບ້ານນາຫໍ້, ບ້ານສັນຫຼວງ, ບ້ານແກ່ວກ້ວາງ, ບ້ານໜອງ ແລະ ບ້ານຜາເຜີ້ງ ເມືອງຄູນ ແລະ ເມືອງຜາໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງ ກັບ ບໍລິສັດ ບໍລິສັດ BSL ແສງສະຫວ່າງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ບໍລິສັດ ກວາງຈຽນຊິນ ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ (ລາວ) ຈໍາກັດ ສະບັບລົງວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2021 ລວມອາຍຸສັນຍາ 30 ເດືອນ (ໄລຍະສຳຫຼວດ 12 ເດືອນ, ໄລຍະສ້າງບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງເເວດລ້ອມ ແບບລະອຽດ ລວມ 18 ເດືອນ) ສັນຍາມີອາຍຸຮອດວັນທີ 29 ກຸມພາ 2024, ພາຍຫຼັງເຊັນສັນຍາແລ້ວ ບໍລິສັດໄດ້ຈົດທະບຽນສ້າງຕັ້ງເປັນ ບໍລິສັດ ກວາງຈຽນຊິນ ແສງສະຫວ່າງ ພັດທະນາແຮ່ຫາຍາກ ຈໍາກັດ ຕາມໃບອະນຸຍາດລົງທຶນຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 037-2021/ກຜທ.ລທ3, ລົງວັນທີ 17 ສິງຫາ 2021 ເພື່ອດຳເນີນວຽກງານຂອງໂຄງການ.

          ບໍລິສັດຍັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງທົດລອງ ໃນເນື້ອທີ່ 5,8 ກມ2 ຢູ່ເຂດບ້ານນາຫໍ້, ບ້ານສັນຫຼວງ, ບ້ານແກ່ວກວ້າງ, ບ້ານໜອງ ແລະ ບ້ານຜາເຜີ້ງ ເມືອງຄູນ ແລະ ເມືອງຜາໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຕາມສັນຍາສະບັບຄັ້ງວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2022, ມີອາຍຸ 3 ປີ. ບໍລິສັດໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງ ແຮ່ຫາຍາກ(ແບບທົດລອງ) ສະບັບເລກທີ 57-22/ພບ.ກຄບ, ລົງວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2022.
          ພິທີເປີດການຜະລິດໂຮງງານ ທີ 1,ໂຮງງານທີ່ 2 ແລະ ເລີມກໍ່ສ້າງໂຮງງານທີ 3 ໃນເຂດຂຸດຄົ້ນແບບທົນລອງໃນເນື້ອທີ 5,8 ກີໂລຕາແມັດ ຢູ່ເຂດເມືອງ ຄູນ ແລະ ເມືອງ ຜ່າໄຊ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການເຫັນວ່າມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ, ຍ້ອນວ່າ : ໂຄງການນີ້ແມ່ນໂຄງການພັັດທະນາອຸດສາຫະກໍາບໍ່ແຮ່ ທີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ ແລະ ຖືກກໍານົດໄວ້ແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025) ແລະ ຮອດປີ 2030.
          ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ກໍພວມຢູ່ໃນທ່າມບັນຍາກາດ ທີ່ຖັນແຖວພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າ ພວມເລີ້ມເຂົ້າສູ່ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ເຂົ້າສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ໃນຊີວິດສັງຄົມດ້ວຍບັນຍາກດທີ່ຕັ້ງໜ້າ.
          ນອກນີ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ວາງແນວທາງ ຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ ເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ ກ້າວຂຶ້ນຕາມທິດຍືນຍົງ ສູ່ຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ. ໃນນີ້, ໄດ້ກໍານົດເອົາການພັດທະນາວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຊຶ່ງແມ່ນທ່າແຮງທີ່ສໍາຄັນຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແນໃສ່ຈັດສັນ ແລະ ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຂອງຊາດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ຕາມທິດພັດທະນາແບບເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມີລັກສະນະຍືນຍົງ.
          ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຫາຍາກຢູ່ໃນເຂດພາກກາງ ແລະ ຢູ່ໃນສປປ ລາວ ເວົ້າລວມ ກໍ່ຄືການພັດທະນາແມ່ນໂຄງການ ຊຶ່ງນຳໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ທັນສະໄໝ, ນຳໃຊ້ທຶນກໍ່ສ້າງສູງ, ມີລັກສະນະຄົບວົງຈອນ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊີ່ງຜົນສໍາເລັດໃນການພັດທະນາໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເປັນເງື່ອນໄຂ ແລະ ເປັນການປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາບໍ່ແຮ່ ກໍຄືການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ.
ໂດຍ: ປະສົງໄຊ ໂຄດໂຍທາ