ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເຜີຍສັນຍາສຳປະທານຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຫາຍາກ (ແບບທົດລອງ) ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ

           ກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຮ່ວມກັບພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນສັນຍາວ່າດ້ວຍການສຳປະທານຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຫາຍາກ (ແບບທົດລອງ) ໃນເນື້ອທີ 300 ເຮັກຕາ ຢູ່ເຂດຫ້ວຍໃບ, ບ້ານບ້ຣອງນ້ອຍ, ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ ຂອງບລິສັດ ດາກຈຶງ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຫາຍາກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຂຶ້ນໃນຕອນເຊັ້າວັນທີ 22 ທັນວາ 2022 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ແກ້ວສະຫງວນ ວິນນາລາດ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່,

         ທ່ານ ຄຳແສນ ພະສະແຫວງ ຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ທ່ານ ວິແຊມ ໄຊສຶກສາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງເຊກອງ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ບ້ານທີ່ໂຄງການຕັ້ງຢູ່ ເຂົ້າໃນໂຄງການ ຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ, ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຂອດການປະສານງານ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ດຳເນີນໂຄງການຂອງຕົນມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ສັນຍາ ແລະ ຕາມບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ຕາມແຜນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ພາບ-ຂ່າວ: ກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່