ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່

           ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6-10 ກຸມພາ 2023, ຄະນະວິຊາການກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່ ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ອຳວຽງ ເພົ້າວົງໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່ ຢູ່ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ໂດຍໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່ ໂດຍທ່ານ ຍິນໄຊ ດວງພະຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງຜົ້ງສາລີ.

          ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງ ໄດ້ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວຽກງານການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ, ປັບປຸງ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ບັນດາໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນອອກອະນຸຍາດ ເປັນຕົ້ນ: ການອອກອະນຸຍາດ, ການຂຸດຄົ້ນ, ການຜະລິດ, ການຈຳໜ່າຍ, ການປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ລັດ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່