ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ

           ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ນາງ ຈັນສະຫວາດ ບຸບຜາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກ, ກະຊວງ ຍຸດຕິທຳ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

          ທ່ານປະທານ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ຮູ້ສຶກເປັນກຽດ ແລະ ພາກພູມໃຈ ເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເປັນປະທານກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ສະບັບເລກທີ 31/ສພຊ, ລົງວັນທີ 03 ພະຈິກ 2017 ໃນມື້ນີ້,

            ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ໄດ້ຖືກປັບປຸງ ເປັນຄັ້ງທີ 3 (ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1 ໃນປີ 2008, ປັບປຸງຄັ້ງທີ 2 ໃນປີ 2011 ແລະ ປັບປຸງ ຄັ້ງທີ 3 ປີ 2017) ຈຸດປະສົງຂອງການປັບປຸງ ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດໃຫ້ມີຄວາມຈະແຈ້ງ, ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ, ຮັດກຸມ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນກ່ຽວກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ, ສອດຄ່ອງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດໄດ້ວາງອອກ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ພາຍຫຼັງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ສະບັບປີ 2017 ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້,ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ລວມທັງບັນດາລະບຽບການທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານບໍ່ແຮ່ ແລະ ທໍລະນີສາດ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ພາກລັດ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ຮັບຊາບ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

         ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ໄດ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນດ້ານແຮ່ທາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ດີພໍສົມຄວນ, ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັບດ້ານດີນັ້ນ ເຫັນວ່າ ການອະນຸມັດລົງທຶນຍັງມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ, ບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ. ການແບ່ງຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບວຽກງານແຮ່ທາດ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຍັງບໍ່ຂາດຕົວ, ການພິຈາລະນາກ້າວເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນການຂຸດຄົ້ນ ໃຊ້ເວລາດົນພໍສົມຄວນ, ມີບາງການຈັບຈອງເນື້ອທີ່ເຂດສໍາປະທານ, ການປະຕິບັດພັນທະທາງດ້ານການເງິນຕໍ່ລັດຍັງບໍ່ໄປຕາມສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ, ມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.

         ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ສະເໜີປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ຕາມເອກກະສານເລກທີ 707/ພບ, ລົງວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2021. ຕໍ່ມາ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ບັນຈຸ ເຂົ້າໃນແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ປີ 2023-2025 ສະບັບເລກທີ 02/ຄປຈ.ກກໝ, ລົງວັນທີ 28 ທັນວາ 2022. ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍປະຈໍາປີ 2023 ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 01/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2023 ແລະ ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 222/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 16 ກຸມພາ 2023 ກ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມຂອງບັນດາກົດໝາຍ ທີ່ນອນໃນແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ແລະ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ປະຈໍາປີ 2023;

          ໃນນັ້ນ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ມີ 1 ກົດໝາຍ ຄື: ການປັບປຸງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ທີ່ຕ້ອງນໍາເຂົ້າຜ່ານໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນລະຫວ່າງເດືອນມິຖຸນາ 2023 ນີ້.

          ກອງປະຊຸມປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ໃນຄັ້ງນີ້ ເຫັນວ່າ ພົວພັນເຖິງຫຼາຍບັນຫາ, ຫຼາຍພາກສ່ວນ. ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມໃນເທື່ອນີ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ນັ້ນ, ໃນນາມປະທານກອງປະຊຸມຈຶ່ງຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈົ່ງໄດ້ສຸມແນວຄວາມຄິດ, ສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ

ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດໃນຄັ້ງນີ້ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ.

ພາບ: ສົມສະນຸກ
ຂ່າວ: ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມປະຕູດຽວ ແລະ ນິຕິກຳ