ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການເຈລະຈາສັນຍາສຳປະທານໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກອງ 4A&4B

            ໃນວັນທີ 11 ເມສາ 2023 ທີ່ໂຮງແຮມ Crowne Plaza ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການເຈລະຈາສັນຍາສຳປະທານໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກອງ 4A&4B ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ຍັງມີບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກອງ 4A&4B ແມ່ນໜຶ່ງໃນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸຍາດເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປດ້ານເຕັກນິກ-ການເງິນ ມາແຕ່ປີ 2015 ເພື່ອຍົກສູງ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ ກໍຄືຂອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ໂຄງການຕັ້ງຢູ່. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກອງ 4A&4B ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 355 MW, ຜະລິດພະລັງງານສະເລ່ຍໄດ້ 1.517,5 GWh/ປີ, ມູນຄ່າໂຄງການ 1.094 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
          ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກອງ 4A&4B ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຊຸກຍູ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ ແຕ່ຍັງເປັນຂົວຕໍ່ໃນການຮັດແໜ້ນຄວາມສຳພັນໄມຕີ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານຂອງ 2 ປະເທດ ລາວ-ໄທ, ເນື່ອງຈາກ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນັກລົງທຶນຈາກໄທ ເປັນຜູ້ຖືສັດສ່ວນຮຸ້ນໃຫຍ່ ແລະ ຈະຂາຍໄຟຂອງໂຄງການທັງໝົດໃຫ້ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ (EGAT) ຕາມກອບບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມືສົ່ງໄຟ ຈາກ ສປປ ລາວ ໄປປະເທດໄທ ຈຳນວນ 10.500 MW ໂດຍໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ມີການເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລາຄາໄຟ (Tariff MOU) ກັບ EGAT ໃນວັນທີ 03/08/2022 ໃນລາຄາໄຟສະເລ່ຍ (Levelized Tariff) 8,03 USCent/kWh. ນອກນີ້, ຍັງໄດ້ເຊັນຫຍໍ້ສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟ (PPA) ແລ້ວ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເຊັນ PPA ຫຼັງຈາກເຊັນສັນຍາສຳປະທານ.
          ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 8 ປີເພື່ອສຶກສາ ແລະ ດຳເນີນເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຳຄັນ ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ, ໄດ້ສຳເລັດການເຈລະຈາສັນຍາສຳປະທານແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການເຈລະຈາໃນມື້ນີ້ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການລາຍງານລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອພິຈາລະນາອະນຸມັດເຊັນສັນຍາສຳປະທານ. ພາຍຫຼັງເຊັນສັນຍາສຳປະທານແລ້ວ ບໍລິສັດ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ການລະດົມທຶນ ເພື່ອມາກໍ່ສ້າງໂຄງການ ໃຫ້ທັນມື້ກຳນົດດຳເນີນງານທາງດ້ານການຄ້າ (COD) ໃນວັນທີ 01/01/2033 ແລະ ດຳເນີນງານ 27 ປີ ກ່ອນມອບໂອນໃຫ້ລັດຖະບານ ໃນປີ 2060 ເພື່ອສືບຕໍ່ຜະລິດໄຟ ແລະ ຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ.
ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື