ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ໄດ້ລົງປະເມີນໂຄງການ ຕາມກອບມາດຕະເກນຂອງນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟ້າແບບຄວາມຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ແຂວງຫົວພັນ

          ໃນວັນທີ 06 ກໍລະກົດ 2023, ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນໂຄງການຕາມກອບມາດຕະເກນຂອງນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟ້າແບບຄວາມຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ, ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຊຳ 3,

          ໂດຍການເປັນປະທ່ານ ຂອງ ທ່ານ ສົມພິດ ແກ້ວວິຈິດ, ຫົວໜ້າກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທ່ານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ບຸນເທືອງ ພົມມະວົງໄຊ, ຫົວໜ້າພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງ ຫົວພັນ, ພ້ອມນັ້ນ ມີຜູ້ຕ່າງໜ້າ ຈາກ ກະຊວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການຂອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

          ໃນປັດຈຸບັນ, ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນຖານະທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ພວກເຮົາພວມສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໄລຍະ 5 ປີຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ຕາມທິດ : ຜະລິດພະລັງງານ ແລະ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດທີ່ສະອາດ, ມີປະສິດທິຜົນ, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຂະຫຍາຍຕົວແບບໜັກແໜ້ນ, ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ ສຸມໃສ່ພັດທະນາຕາມໂຄງປະກອບທີ່ມີລັກສະນະຮອບດ້ານຄື:

ການພັດທະນາແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການພັດທະນາລະບົບສາຍສົງ-ສະຖານີ, ການພັດທະນາດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການຊົມໃຊ້, ການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ການພັດທະນາການດຳເນີນທຸລະກິດພະລັງງານ.

          ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານ, ບົນພື້ນຖານຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງປະເທດຊາດ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ: ແຫຼ່ງພະລັງງານນໍ້າ, ພະລັງງານຊີວະມວນ, ຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ, ພະລັງງານລົມ ແລະ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ. ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິ່ງກໍ່ແມ່ນຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານຢູ່ໃນປະເທດເຮົາ, ແນໃສ່ເພື່ອຜະລິດພະລັງງານທີ່ສະອາດ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຂົ້າເຖິງການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ

          ໂດຍຖືເອົາວຽກງານການພັດທະນາໄຟຟ້າໄປສູ່ຊົນນະບົດ, ໄປສູ່ເຂດພູດອຍ, ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຂດທີ່ເປັນພື້ນຖານຂອງການປະຕິວັດ ໃນໄລຍະຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ຖືເອົາວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຕິດພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນໝູ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ວຽກງານ 3 ສ້າງ.

          ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ການພັດທະນາໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນ ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ເວົ້າລວມ ແລະ ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນການພັດທະນາໄຟຟ້າເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ການສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ໂດຍຮັບປະກັນການພັດທະນາລະບົບໄຟຟ້າໃຫ້ມີຄວາມສະຖຽນລະພາບ, ລຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານ, ຕົ້ນທືນຕໍ່າ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ.

          ເຊິ່ງແຂວງຫົວພັນ ກໍ່ເປັນແຂວງໜື່ງທີ່ມີທ່າແຮງໃນການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ ປະຈຸບັນກໍ່ມີຫຼາຍໂຄງການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ທ້ອງຖິ່ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ກໍ່ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.

          ໂດຍເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາພາກລັດກໍ່ຄື ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ມອບວຽກດັ່ງກ່າວໃຫ້ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍການປະສານງານນຳຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ, ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ຕິດຕາມໂຄງການເປັນປະຈຳ, ປະເມີນໂຄງການຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ, ເຮັດບົດລາຍງານປະຈຳປີ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳໃນທີ່ຜ່ານມາ.

ຕົ້ນປີ 2022 ໄດ້ມີການປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ວຽກງານການປະເມີນນະໂຍບາຍການການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບຍືນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ ນີ້ແມ່ນໄດ້ມອບໂອນໃຫ້ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ເປັນສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອສືບຕໍ່ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ.

ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານຕໍ່ກັບການພັດທະນາໂຄງການ ຕາມ 4 ເສົາຄໍ້າເຊັນ: 1. ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິສະວາກໍາ, 2. ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງີນ, 3 ດ້ານສິ່ງແວດລ້ວມ, 4. ດ້ານສັງຄົມ ນອກນີ້ ຍັງຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕັກແບບຍືນຍົງເຊິ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 02/ລບ, ລົງວັນທີ 12/01/2015, ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນໃນນະໂຍບາຍ ອອກເປັນບົດເເນະນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍໄດ້ສ້າງມາດຕະເກນແບບຟອມການປະເມີນຕາມກອບຂອງນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບຍືນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ພ້ອມນີ້, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຈາກ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ກົມຄຸ້ມຄອງຄອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ອຸດສະຫະກຳພະລັງງານ, ກົມປ່າໄມ້, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກົມກວດກາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ລວມທັງຜູ້ພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊຳ 3,

ການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດພາກສະໜາມໂດຍສະເພາະວຽກງານ ເຕັກນິກວິສະວະກຳ, ການຈັດການບໍລິຫານນ້ຳ, ວິສະວະກຳ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ-ຊຸມຊົນ, ພ້ອມນັ້ນໄດ້ຮັບຟັງຂໍ້ສະດວກຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ. ນອກນີ້, ທາງຄະນະຍັງໄດ້ລົງພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກວິສະວະກຳ-ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຊຳ 3.

ຜ່ານການລາຍງານ ແລະ ປຶກສາຫາລື ແມ່ນສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີພໍສົມຄວນ, ແຕ່ບັນຫາດ້ານການປະສານງານ ແລະ ຮູບແບບການປະເມີນ ໃຫ້ລົງເລິກລາຍລະອຽດຂັ້ນຕອນໃນການສໍາຫຼວດ, ໂຄງການທີ່ກໍາລັງກໍ່ສ້າງໃຫ້ເບິ່ງຈຸດທີຍັງຄ້າງຄາ, ແລະ ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍັງເຮັດວຽກບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ ເທົ່າທີ່ຄວນ, ຕ້ອງກໍານົດໜ້າວຽກໃຫ້ຂັ້ນແຂວງ,

ແຕ່ລະຂະແໜງຂອງສູນກາງຕ້ອງລົງຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ດ້ານວິຊາການໃຫ້ຂັ້ນແຂວງ. ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຍົກຂື້ນມາແມ່ນຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບປຸງການປະເມີນໂຄງການໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າໃນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊໍາ 3 ແມ່ນພັດທະນາໂດຍ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈໍາກັດ, ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 156 MW, ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ: 626 GWh/y. ໂຄງການມີມູນຄ່າການລົງທຶນ: 278.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ມີເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທັງໝົດ 1,053 ha.

ຊຶ່ງພະລັງງານທັງໝົດແມ່ນຈະສົ່ງຂາຍໃຫ້ ການໄຟຟ້າ ສສ. ຫວຽດນາມ (EVN), ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ເຂດສາຍນໍ້າຊໍາ, ເມືອງຊໍາໃຕ້ ແຂວງຫົວພັນ, ຈຸດທີ່ຕັ້ງຫ່າງຈາກເມືອງຊຳໃຕ້ 20 Km ແລະ 120 Km ຈາກຕົວເມືອງຊໍາເໜືອ. ປະຈຸບັນໂຄງການຄວາມຄືບໜ້າຂອງທັງໝົດໄດ້ 84,9 %.
ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ສົມສະນຸກ