ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືວຽກງານປ້ອງກັນ-ຄວບຄຸມອຸທົກກະໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ການເຝິກຊ້ອມຮັບມືເຫດການສຸກເສີນ ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ

          ເພື່ອເປັນການກວດກາການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກໍລະນີສຸກເສີນ ແລະ ກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແນໃສ່ປ້ອງກັນຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນໃນໄລຍະລະດູນ້ຳນອງ ປະຈຳປີ 2023 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດ, ຊັບສິນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ນ້ອຍທີ່ສຸດ. ກົມຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າອູ່ ຈຳກັດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືວຽກງານປ້ອງກັນ-ຄວບຄຸມອຸທົກກະໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ການເຝິກຊ້ອມຮັບມືເຫດການສຸກເສີນ ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2023 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ສິລິພອນ ສຸພັນທອງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ທ່ານ ບົວເທບ ມາໄລຄຳ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານ ແລະ ທ່ານ ສົ້ງຮຸຍຫົງ ອໍານວຍໃຫຍ່ການບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ ນໍ້າອູ ຈໍາກັດ, ມີຜູ້ຕ່າງໜ້າ ຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ທ່ານ ເຈົ້າເມືອງ-ເມືອງງອຍ, ເຈົ້າເມືອງ-ເມືອງປາກອູ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມທັງແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ທາງອອນລາຍ.

          ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈັດຂຶ້ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການໂຕ້ຕອບກັບເຫດສຸກເສີນ ຂອງບໍລິສັດນ້ຳອູ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງໃນການຮັບມືກັບໄພນ້ຳຖ້ວມ ທີ່ຈະເກີດຂື້ນແບບກະທັນຫັນ, ເປັນເອກະພາບໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານຈັດການນ້ຳ ໃນສາຍນ້ຳອູ ທີ່ມີຈຳນວນ 07 ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ (ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອູ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ແລະ 7) ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 5. ໃນການເຝິກຊ້ອມຮັບມືເຫດການສຸກເສີນ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມອຸທົກກະໄພນໍ້າຖ້ວມ ປະຈໍາປີ 2023 ຂອງບໍລິສັດເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ ແລະ ບໍລິສັດນໍ້າງື່ມ 5, ການເຝິກຊ້ອມຄັ້ງນີ້ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຈັດການການກູ້ໄພສຸກເສີນ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມອຸທົກກະໄພນໍ້າຖ້ວມ ຂອງບໍລິສັດເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ, ຍົກລະດັບການເຊື່ອມໂຍງຂອງການບັນຊາການ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ ບໍລິສັດ. ນອກນັ້ນ, ຍັງເປັນຕົວແບບ, ການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ການສາທິດຕົວຈິງ ທີ່ມີປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມອຸທົກກະໄພນໍ້າຖ້ວມ ຂອງບັນດາເຂື່ອນອື່ນໆ.

          ການຝຶກຊ້ອມແຜນຮັບມືສຸກເສີນ ຄັ້ງນີ້ ລວມມີ: ແຜນການກວດສອບ: ເພື່ອທົດສອບແຜນຮັບມືສຸກເສີນ ເພື່ອຄວບຄຸມໄພນໍ້າຖ້ວມ ຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້ານໍ້າອູ ປະຈຳປີ 2023 ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຊອກຫາຂໍ້ບົກຜ່ອງ, ປັບປຸງຄວາມຮູ້ດ້ານວິທະຍາສາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ໃຫ້ດີຂື້ນ; ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເຝິກຊ້ອມ: ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ແຜນຮັບມືສຸກເສີນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ພະນັກງານໃນພື້ນທີ່ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໃນສະຖານະການສຸກເສີນ; ກົນໄກການເຮັດວຽກ: ປັບປຸງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ກັບບັນດາຕຳແໜ່ງງານ,

          ໜ່ວຍງານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າອູ ໃຫ້ດີຂື້ນ,ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ, ການປະສານງານ, ການຮ່ວມມື ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດ ຂອງການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ, ການຄວມຄຸມຕາມເວລາຕົວຈິງ, ການຈັດການ ແລະ ການສົ່ງຄຳສັ່ງໃນກໍລະນິສຸກເສີນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີທີ່ສຸດ; ການໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່: ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ດ້ານການຮັບມືສຸກເສີນ, ປັບປຸງຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງ, ການຊ່ວຍຜູ້ອື່ນ; ການກະກຽມຄວາມພ້ອມ: ປັບປຸງລະບົບການຮັບມືສຸກເສີນ, ກະກຽມຄວາມພ້ອມວັດສະດຸ-ອຸປະກອນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອຖື.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ກົມຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານ
ຮຽບຮຽງ ແລະ ກວດແກ້ຂ່າວ: ຄໍາແສງ ແກ້ວປະເສີດ