ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ ຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ການເຜີຍແຜ່ການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ ການປ່ອຍນໍ້າໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ຂອງໂຄງການ ເທີນ-ຫີນບູນ

          ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ບົວເທບ ມາໄລຄຳ ຫົວໜ້າ ກົມຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານ ໄດ້ເດີນທາງ ເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ຄຳແຫວນ ປັນຍານວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ກ່ຽວກັບ ການເຜີຍແຜ່ການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ ການປ່ອຍນໍ້າໃນຊ່ວງລະດູຝົນປະຈໍາປີ ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເທິນຫີນບູນ.
          ຈຸດປະສົງຂອງການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ການເຜີຍແຜ່ການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດລຸ່ມເຂື່ອນ 09 ບ້ານ (ບ້ານ ທ່າສາລາ, ນາປ່າຫວ້ານ, ປ່າຄາ, ໂພນຕານ, ສົບຍ້ວງ, ທ່າບັກ, ໂພນລົມ, ໜອງກອກ ແລະ ແກ້ງບິດ), ເມືອງ ຄຳເກີດ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບການປ່ອຍນໍ້າ ແລະ ລະດັບນໍ້າແຕ່ລະໆດັບ ໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເທິນຫີນບູນ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບໃດໆຕໍ່ ຊິວິດ ແລະ ຊັບສີນຂອງປະຊາຊົນ.

          ບໍລິສັດ ເທີນ-ຫີນບູນ ພາວເວີ ຈໍາກັດ ໄດ້ກຳນົດເອົາການແຈ້ງເຕືອນລະດັບນ້ຳ ແລະ ການປ່ອຍນ້ຳ ກໍລະນີມີຝົນຫຼາຍເປັນ 3 ໄລຍະຄື: ການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າລະດັບນ້ຳ ໄລຍະທີ 1 ເມື່ອລະດັບນ້ຳໃນອ່າງເກັບນ້ຳຍວງ ສູງຂື້ນຮອດລະດັບ 450 ແມັດ ຫຼື ສູງກວ່າ ທຽບໃສ່ລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລ; ການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າລະດັບນ້ຳ ໄລຍະທີ 2:ເມື່ອລະດັບນ້ຳໃນອ່າງເກັບນ້ຳຍວງສູງຂື້ນ ເທົ່າກັບ ຫຼື ສູງກວ່າ ລະດັບ 453 ແມັດ ທຽບໃສ່ລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລ ແລະ ມີປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງແມ່ນເທົ່າກັບ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 1.000 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ, ຫຼື ປະລິມານນ້ຳທີ່ຈະປ່ອຍອອກແມ່ນ ເທົ່າກັບ ຫຼື ສູງກວ່າ 400 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າລະດັບນ້ຳ ໄລຍະທີ 3: ເມື່ອລະດັບນ້ຳໃນອ່າງເກັບນ້ຳຍວງສູງຂື້ນ ເທົ່າກັບ ຫຼື ສູງກວ່າ ລະດັບ 455 ແມັດ ທຽບໃສ່ລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລ, ຫຼື ປະລິມານນ້ຳທີ່ຈະປ່ອຍອອກຜ່ານປະຕູລະບາຍນ້ຳ ເທົ່າກັບ ຫຼື ສູງກວ່າ 8.700 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ຫຼື ລະດັບນ້ຳໃນອ່າງນ້ຳຍວງເທົ່າກັບ ຫຼື ສູງກວ່າ 456 ແມັດ ທຽບໃສ່ລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລ.

          ການແຈ້ງເຕື່ອນແຕ່ລະຄັ້ງ ບໍລິສັດຈະແຈ້ງຜ່ານອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ເພື່ອແຈ້ງຕໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົວເຮືອນຜ່ານລະບົບໂທລະໂຄ່ງ ໄດ້ກະກຽມຮັບມືກັບປະລິມານນ້ຳທີ່ຈະເພີ່ມຂື້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການມ້ຽນມັດເຮືອແພ, ອຸປະກອນຫາປາ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໆ ໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມປອດໄພ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ກົມ ຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານ
ຮຽງຮຽງ: ຄຳແສງ ແກ້ວປະເສີດ