ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ, ການບໍລິຫານຈັດການນ້ຳນອງເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ແລະ ແຜນຮັບມືສຸກເສີນ ໃນຊ່ວງລະດູຝົນປະຈຳປີ 2023

          ກົມຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ ຕ່າງຫນ້າໃຫ້ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ດຳເນີນ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ, ການບໍລິຫານຈັດການນ້ຳ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ແລະ ແຜນຮັບມືສຸກເສີນ ໃນລະດູຝົນປະຈຳປີ 2023, ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມນຳໂດຍທ່ານ ປອ ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ, ຮອງລັດຖະມົນກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ປະທານຮ່ວມ ໂດຍ Mr. Jean-Gabriel ຫົວໜ້າ ອົງການສະວິດ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມື (SDC). ໃນນັ້ນ ມີແຂກເຂົ້າຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 138 ທ່ານ ຈາກ ບັນດາກົມກອງອອ້ມຂ້າງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ), ຟຟລ, ຜ-ຟຟລ, ສະມາຄົມເຂື່ອນລາວ, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແຂວງ 17 ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ອົງການ ເຮວວີຕັດ ສະວິດ ເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າດໍາເນີນງານທົ່ວປະເທດ .

          ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ມີຄຳເຫັນບາງຕອນວ່າ: ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນວຽກໜຶ່ງໃນຫນ້າວຽກທີ່ສຳຄັນ ແລະ ເປັນຈຸດສຸມ ທີ່ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ສະໄໝທີ XI ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025), ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສະໄໝທີ III ແລະ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ຄໍາເຫັນຊີ້ນໍາຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄັ້ງວັນທີ່ 21 ກໍລະກົດ2023 ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມການບໍລິຫານນໍ້າຂອງບັນດາເຂື່ອນຢ່າງໃກ້ສິດ ໃນລະດູຝົນປີ 2023.

          ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກໍ່ໄດ້ມີການສຸມໃສ່ ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການອ່າງນ້ຳຂອງເຂື່ອນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພເຂື່ອນທັງໝົດ ທັງເຂື່ອນນ້ອຍ ແລະ ເຂື່ອນໃຫຍ່ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ໂດຍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະວິຊາການກວດກາດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ກວດກາດ້ານນິຕິກຳ, ມີຄະນະຊ່ຽວຊານຂອງທະນາຄານໂລກ ຈາກຫລາຍປະເທດ ແລະ ລວມທັງ ຄະນະຊ່ຽວຊານ ຂອງປະເທດສະວີຊີແລນ , ນິວຊີແລນ ເຮັດໜ້າທີ່ ກວດກາດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນນັ້ນ ມີເຂື່ອນໃຫຍ່ 54 ເຂື່ອນ ແລະ ເຂື່ອນນ້ອຍ 42 ເຂື່ອນ ຊຶ່ງຜົນຂອງການກວດກາ ແມ່ນ ເຫັນວ່າ ບັນດາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ,ບໍ່ມີເຂື່ອນໃດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຫລຸດລະດັບນໍ້າລົງແລ້ວດຳເນີນການສ້ອມແປງ ແຕ່ບາງເຂື່ອນຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ປັບປຸງວຽກງານຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນຕາມການແນະນຳຂອງຊ່ຽວຊານ.

          ມາເຖິງທ້າຍປີ 2022 ທົ່ວປະເທດ ມີເຂື່ອນໄຟຟ້າທັງໝົດ 81 ແຫ່ງ ລວມກຳລັງການຕິດຕັ້ງ ແມ່ນ 11.661 ເມກາວັດ , ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ 58.813 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ແລະ ຄາດວ່າ ປີ 2030 ມີເຂື່ອນໄຟຟ້າທັງ ໝົດ 100 ແຫ່ງ ທີ່ຈະດໍາເນີນການຜະລິດ ແລະ ຍັງມີແຜນພັດທະນາອີກຈໍານວນຫຼາຍສົມຄວນ.
          ໃນໄລຍະຜ່ານມາກົມຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ , ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກໍ່ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າ ຄັ້ງທີ 1 ຂື້ນ ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ ໃນປີ2019 ; ຄັ້ງທີ 2ຈັດໃນ ປີ 2020 ໂດຍ ເຊີນ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າ ຈາກ 4 ອ່າງ ຄືອ່າງນໍ້າງື່ມ , ອ່າງນໍ້າອູ , ອ່າງນໍ້າເທີນ , ອ່າງເຊກອງ ແລະ ບາງເຂື່ອນທີ່ຢູ່ໄກ້ກັນມາ ປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລວມມີ 32 ໂຄງການ ແລະປະມານ 90 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມ; ຄັ້ງທີ່ 3 ໃນປີ 2021 ສຶບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມ ຢູ່ອ່າງນ້ຳງື່ມ ແລະຄັ້ງທີ່4 ແມ່ນ ໃນປີ 2022 ຂື້ນ ທີ່ວັງວຽງ.

ຕໍ່ວຽກງານຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ , ລັດຖະບານ ກໍ່ຄື ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ເນັ້ນໜັກ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ແຜນຮັບມືສຸກເສີນຫຼາຍຂື້ນ. ມາຮອດ ວັນທີ 9 ກຸມພາ 2022 ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກໍ່ໄດ້ປະກາດສ້າງຕັ້ງ ກົມໃຫ່ມຂື້ນ ຄື ກົມຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານ ໂດຍມີ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ ຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ໃນໄລຍະອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນງານ ລວມທັງ ມີໜ້າຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີ່ມ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຈັດຕັ້ງປະຕີບັດຕາມ ລະບຽບການ,ລະບຽບກົດໝາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າຂອງລາວ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ເຂື່ອນມີຄວາມຍືນຍົງແລະປອດໄພ

          ໃນໄລຍະ1 ປີຜ່ານມາ ກົມຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ ກໍ່ໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໄດ້ສຳເລັດການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ຊື່ງຖືກຮັບຮອງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດໃນເດືອນກໍລະກົດ2022 ແລະ ມີຜົນສັກສິດນຳໃຊ້ໃນເດືອນຕຸລາ2022. , ໄດ້ສຳເລັດການສ້າງກອບຫນ້າວຽກໃນການສ້າງແຜນຮັບມືສຸກເສີນ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນພຶດສະພາ2023 , ນອກຈາກນີຍັງມີ ບັນດາ ນິຕິກໍາ ລຸ່ມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ໃຫ້ສຳເລັດແລະປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ເຊັ່ນ: ຄຳແນະນຳ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າຂອງລາວ, ຄໍາແນະນໍາ, ຄູ່ມືກວດສອບ ກວດກາ, ຄໍາແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນຈຳນວນ8 ເອກະສານ ແລະການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ່ 68/ນຍວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບຮອງແຜນຮັບມືສຸກເສີນ.

          ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ, ການບໍລິຫານຈັດການນ້ຳ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ແລະ ແຜນຮັບມືສຸກເສີນ ໃນຄັ້ງນີ້ ຖືວ່າ ເປັນຄັ້ງທີ່ 5 ທີ່ຈະດໍາເນີນເປັນເວລາ 3 ວັນ, ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ ຂອງການດຳເນີນກອງປະຊຸມ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ພ້ອມກັນ ຖອດຖອນບົດຮຽນ-ປຶກສາຫາລື ຕາມ ຈຸດປະສົງ ແລະ ການຄາດຫມາຍ ດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

1. ເພື່ອເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ,ກອບໜ້າວຽກໃນການສ້າງແຜນຮັບມືສຸກເສີນ ແລະ ແລກປ່ຽນບັນດານິຕິກໍາ,
2. ພາລະບົດບາດຂອງຂະ ແໜງການຕ່າງໆຂອງລັດ ທີ່ພົວພັນກັບ ຄວາມປອດໄພເຂື່ອນ, ການພະຍາກອນອາກາດ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ການຄຸ້ມຄອງອ່າງເກັບນໍ້າ, ການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ຳ, ການບໍລິຫານຈັດການອ່າງນ້ຳ ແລະ ແຜນຮັບມືສຸເສີນ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
3. ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່ານສານ ໃນການນຳໃຊ້ນ້ຳຮ່ວມກັນ ການບໍລິຫານຈັດການອ່າງນໍ້າເພື່ອຄວາມປອດໄພເຂື່ອນ ແລະ ແຜນການຜະລິດພະລັງງານ ລະຫວ່າງເຂື່ອນດ້ວຍກັນ, ເຂື່ອນຢູ່ອ່າງໂຕ່ງດຽວກັນ, ນັບທັງເຂື່ອນຜະລິດພະລັງງານເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ;
4. ຖອດຖອນບົດຮຽນທີ່ດີຈາກບັນດາເຂື່ອນຕ່າງໆຢູ່ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການແລກປ່ຽນປະສົບການໃນການບໍລິຫານຈັດການອ່າງນໍ້າ ວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພ ຂອງແຕ່ລະເຂື່ອນໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການວາງແຜນຮັບມືສຸກເສີນ ໃນຊ່ວງລະດູຝົນປີ 2023 ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະເຂື່ອນມີຄວາມປອດໄພສູງສຸດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ຈະຕາມມາຕໍ່ເສດຖະກິດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ;
5. ຮັບປະກັນການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າ ຂອງບັນດາເຂື່ອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂື່ອນທີ່ຢູ່ໃນສາຍນໍ້າດຽວກັນ ຫລື ອ່າງໂຕ່ງດຽວກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ມີການປະສານງານ ກັນຢ່າງລະອຽດ ແລະ ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
6. ສ້າງແຜນຮ່ວມກັນ ໃນການບໍລິຫານ-ຈັດການນໍ້າໃນອ່າງ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ, ດ້ານເທິງ, ດ້ານລຸ່ມເຂື່ອນກໍໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນໄລຍະຍາວ,ກາງ ແລະ ສັ້ນ.

7. ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ການກັກເກັບນໍ້າເຂົ້າອ່າງເທື່ອທໍາອິດ ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງເຂື່ອນ ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າຂອງ ລາວ, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ;
8. ຢາກສະເໜີ ໃຫ້ແຕ່ລະໂຄງການເຂື່ອນ ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມ ກວດກາ ອຸປະກອນຕິດຕາມຕົວເຂື່ອນເປັນພິເສດ, ຖ້າເຂື່ອນໃດບໍ່ມີຕ້ອງໄດ້ຮິບຮ້ອນຕິດຕັ້ງ, ເຂື່ອນໃດມີແລ້ວໃຫ້ກວດກາຄືນຕົວຊີ້ວັດອຸປະກອນ, ອຸປະກອນໃດເປ້ເພກະໃຫ້ຮິບຮ້ອນສ້ອມແປງເພື່ອໃຫ້ເຂື່ອນຮັບປະກັນໃນການກັກເກັບນໍ້າ,ວິເຄາະວິໃຈຂໍ້ມູນເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ.
9. ວຽກຕິດຕາມກວດກາ ເດີນກວດດ້ວຍຕາເປົ່າ ກວດກາດ້ວຍອຸປະກອນວັດແທກ ສະເໜີໃຫ້ເຮັດເປັນປະຈຳ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພເຂື່ອນ;
10. ສະເໜີ ຜູ້ພັດທະນາເຂື່ອນ ເອົາໃຈໃສ່ ວຽກສ້າງບຸກຂະລາກອນ ຊຳນານງານ ສະເພາະດ້ານ ໃຫ້ກາຍເປັນຊ່ຽວຊານ;
11. ສຳລັບເຂື່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງ ໃຫ້ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຄົບຊຸດ ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນເປັນຕົວຈິງໄດ້ Real time ຕິດຕາມຢ່າງໄກ້ສິດ ຮັບຂໍ້ມູນໄດ້ວ່ອງໄວ ແລະ ສາມາດລາຍງານໄດ້ທັນການ;
12. ສຳລັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຂັ້ນໄດ ໃຫ້ມີການປະສານງານ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຮ່ວມກັນ ແລະ ໃນອານາຄົດ ໃຫ້ມີການພັດທະນາ ສູນບັນຊັນອ່າງໂຕ່ງຮ່ວມກັນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍກລວມ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ;
13. ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາ ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ສັນຍາຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານລາວ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເປັນຕົ້ນ ລະບົບລາຍງານປະຈຳວັນ ຂໍ້ມູນນ້ຳ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານຄວາມປອດໄພເຂື່ອນ, ບົດລາຍງານເປັນເດືອນ ແລະ ເປັນໄຕມາດ, ບົດລາຍງານອຸປະຕິເຫດ ແລະ ການລາຍງານອຶ່ນໆ;
14. ທິດທາງຕໍ່ໜ້າ ຈະມີການສ້າງສູນບັນຊານໍ້າ ແລະ ສູນຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງດ້ານ ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ໃນອານາຄົດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ດ້ານຄວາມປອດໄພເຂື່ອນ, ຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານນ້ຳຂອງເຂື່ອນ ແລະ ແຜນຮັບມືສຸກເສີນ ໃຫ້ໄດ້ຜົນດີກວ່າເກົ່າ.
15. ພ້ອມກັນສັງເກດຕີລາຄາ, ຈຸດດີ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ຫາວິທີ, ມາດຕະການແກ້ໄຂຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ພາກລັດດ້ວຍກັນ ແລະ ພາກລັດກັບຜູ້ປະກອບການ ໃນຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານ ຄວາມປອດໄພເຂື່ອນ, ການບໍລິຫານຈັດການອ່າງນໍ້າ ເພື່ອຄວາມປອດໄພເຂື່ອນ ແລະ ແຜນຮັບມືສຸກເສີນ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ຍຶນຍົງ ຕາມທິດສີຂຽວ.

          ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາເນື້ອໃນ, ວຽກງານ ທີ່ຈະນຳມາປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນກັນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມເທື່ອນີ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ຮັບປະກັນໃຫ້ແຕ່ລະເຂື່ອນມີຄວາມປອດໄພ, ການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າເພື່ອຄວາມພອດໄພ, ການຜະລິດໄຟຟ້າມີປະສິດທິພາບ ປະສິດທີ່ຜົນດີ ແລະ ມີແຜນຮັບມືສຸກເສີນທັນສະພາບ. ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມສະເຫນີມາຍັງທຸກໆທ່ານ ທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຈົ່ງສຸມໃສ່ສະຕິປັນຍາ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ດ້ວຍປະສົບການ ຂອງບັນດາ ທ່ານ ທັງຫລາຍ, ທີ່ມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ທັງພາກລັດ, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ແລະ ເຂື່ອນເອກະຊົນ ໃຫ້ການຮ່ວມມື ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ໃຫ້ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ຄາດໄວ້.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ບົວເທບ ມາໄລຄໍາ ຫົວໜ້າ ກົມຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານ ກ່າວສະຫຼຸບ ແລະ ປິດກອງປະຊຸມ ດັ່ງມີເນື້ອໃນລຸ່ມນີ້:
1. ສະເໜີໃຫ້ບັນດາໂຄງການເຂື່ອນດໍາເນີນງານ ເອົາໃຈໃສ່, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ມີການວິເຄາະ, ວິໄຈຂໍ້ມູນການຕິດຕາມດ້ານຄວາມປອດໄພເຂື່ອນ ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ໃກ້ສິດ ບົນພື້ນຖານໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຄວາມປອດໄພ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ.
2. ການລາຍງານວຽງການຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພເຂື່ອນ ສະເໜີໃຫ້ທຸກໂຄງການເອົາໃຈໃສ່ໃນການລາຍງານໃນກຸ່ມລາຍງານປະຈໍາວັນ, ໃຫ້ເອົາໃສ່ປັບປຸງບົດລາຍງານໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຂໍ້ແນະນໍາ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ ກົມຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຊາບ ເປັນລາຍເດືອນ, ໄຕມາດ, ເຄີ່ງປີ ແລະ ປີ ຕາມສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຂໍ້ແນະນໍາວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພເຂື່ອນ.
3. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆໂຄງການຕ້ອງມີການສ້າງແຜນຮັບມືສຸກເສີນ, ໂຄງການໃດມີແລ້ວໃຫ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ສອດຕ່ອງກັບກອບໜ້າວຽກສໍາລັບແຜນຮັບມືສຸກເສີນທີ່ກະຊວງວາງອອກ, ໂຄງການໃດມີແຜນລະອຽດພຽງພໍ ໃຫ້ດໍາເນີນການ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຝຶກຊ້ອມ ຕາມຄວາມເໝາະ ຕາມຄວາມສະດວກ ຂອງໂຄງການ
4. ໃຫ້ໂຄງການ ລວມທັງຂະແໜງພາກລັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ການຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພ ເອົາໃຈໃສ່ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານບຸກຄະລາກອນໃຫ້ກາຍເປັນຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພເຂື່ອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

5. ໃຫ້ໂຄງການເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາເຂື່ອນໃນຊ່ວງການກັບເກັບນໍ້າ ແລະ ໃນຊ່ວງ ລະດູມໍລະສຸມ ຢ່າງໃກ້ສິດ ແລະ ມີການກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມືຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ຮັບປະກັນໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວ່ອງໄວ ແລະ ທັນກັບສະພາບການ ໃນກໍລະນີມີເຫດສຸກເສີນ.
6. ກົມຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານ ຈະເອົາໃຈໃສ່ສ້າງແຜນຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພ, ການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າເພື່ອຄວາມປອດໄພ ໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ແລະ ການສ້າງແຜນຮັບມືສຸກເສີນ ທຸກໆປີ ໂດຍ ຈະພິຈາລະນາແນ່ໃສ່ ຍົກເອົາບັນຫາສໍາຄັນ ແລະ ເປັນວຽກເຕັກນິກສະເພາະຫຼາຍຂື້ນມາປຶກສາຫາລື.
7. ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງກົມເຮົາກໍ່ຈະມີການປັບປຸງຕື່ມ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ມີພະແນກຮັບຜິດສອບສະເພາະວຽກແຜນຮັບມືສຸກເສີນ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາໂຄງການມີຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັນຫນ້າທີ່ວຽກງານ
8. ການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າແບບເຂື່ອນຂັ້ນໄດ ປະຈຸບັນເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມຍຸ້ງຍາກ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືປັບປຸງແກ້ໄຂ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ ເທື່ອລະກ້າວ.
9. ການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເຫັນວ່າມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ, ທຸກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ກະຕືລື້ລົ້ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ສະແດງຄວາມຄິດເປັນ ອັນເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມເຫັນໄດ້ວ່າ ມີຄວາມຄົບຖ້ວນສົມບູນຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງກອງປະຊຸມ
10. ໃນຕໍ່ໜ້າຈະມີການປຶກສາຫາລືກັບປະເທດຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານລະບຽບການ ແລະ ວິຊາການ ການຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພ.

ຂ່າວ : ກົມຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ
ພາບ : ສົມສະນຸກ