ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າ

          ວັນທີ 17 ສິງຫາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າ ເພື່ອການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຂອງບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ ທາງພາກເໜືອ. ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຂອງພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໂດຍເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ວິທູນລະບັນດິດ ປະທຸມມະບຸດ ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ແລະ ປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ມີໄຊພອນ ວິໄລຫົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກສູນກາງ ມີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ : ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ກົມອຸທົກກະສາດ, ຈາກ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້: ກົມຊົນລະປະທານ,ຈາກກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ມີ: ກົມຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ, ກົມຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ, ກົມກວດກາ ແລະ ຍັງມີຕາງໜ້າຈາກທ້ອງຖິ່ນມີ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາໂຄງການຕັ້ງຢູ່ 6 ແຂວງພາກເໜືອ ເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 43 ທ່ານ.

          ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າ ເພື່ອການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຂອງບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ ທາງພາກເໜືອ ແລະ ເພື່ອສ້າງລະບຽບການໃຫ້ການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າ ໃນການຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຕໍ່ປະຊາຊົນຢູ່ລຸ່ມເຂື່ອນ ແລະ ເທິງເຂື່ອນ ແລະ ສ້າງຂັ້ນຕອນຂະບວນການໃນການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ບັນດາໂຄງການທີ່ນອນຢູ່ໃນແຕ່ລະອ່າງຮັບນໍ້າ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແຕ່ລະພາກສ່ວນກໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນປະກອບໃສ່ຮ່າງລະບຽນການດັ່ງກ່າວຢ່າງມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ ຈາກບັນດາຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ກັບບັນຫາການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າໃນເຂດລຸ່ມເຂື່ອນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ.
ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ມິລູ່ ຄຳປະເສີດ