ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ແຫ່ງປະເທດ ຢີ່ປຸ່ນ ສະໜັບສະໜູນໂຄງການແມ່ບົດພະລັງງານປະສົມປະສານໄປສູ່ສັງຄົມທີ່ເປັນກາງກາກບອນແບບຍືນຍົງ ຢູ່ ສປປ ລາວ

          ໃນວັນທີ13 ກັນຍາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ 102 ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດພະລັງງານປະສົມປະສານໄປສູ່ສັງຄົມທີ່ເປັນກາງກາກບອນແບບຍືນຍົງ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປະລິຍາເອກ ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່. ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດແ້ແມຂ້າງກະຊວງ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານຈາກອົງການຮ່ວມມືສາກົນແຫ່ງປະເທດ ຢີ່ປຸ່ນ ຫຼື JICA ເຂົ້າຮ່ວມ.

          ທີ່ປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີໂຄງຮ່າງ ແລະ ແບບແຜນແມ່ບົດການພັດທະນາພະລັງງານປະສົມປະສານໄປສູ່ສັງຄົມທີ່ເປັນກາງກາກບອນແບບຍືນຍົງ ຈາກທີມງານອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການຮ່ວມມືຂະແໜງພະລັງງານຂອງອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນສໍາລັບປະເທດລາວ, ເຊິ່ງມີໂຄງການສໍາລັບແຜນແມ່ບົດພະລັງງານປະສົມປະສານໄປສູ່ສັງຄົມທີ່ເປັນກາງກາກບອນແບບຍືນຍົງ. ທີ່ປຶກສານະໂຍບາຍຂະແໜງພະລັງງານ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດດ້ານນະໂຍບາຍຂອງຂະແໜງພະລັງງານ; ບັນລຸການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຍືນຍົງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ; ການສົ່ງເສີມພະລັງງານລະຫວ່າງພາກພື້ນ ແລະ ການປັບປຸງທາງດ້ານການເງິນຂອງໄຟຟ້າລາວ; ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ; ການປັບປຸງຄຸນນະພາບພະລັງງານໂດຍຜ່ານການຍົກລະດັບລະຫັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບບການບັງຄັບໃຊ້ຂອງຕົນ. ການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພະລັງງານໄຟຟ້າເກີນດຸນ, ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ, ພະລັງງານທົດແທນ, ການພັດທະນາລະບົບໄຟຟ້າ, ການເງິນ/ອົງການ ໄຟຟ້າລາວ. ສໍາລັບເປົ້າໝາຍລວມໂຄງການສໍາລັບແຜນແມ່ບົດພະລັງງານປະສົມປະສານໄປສູ່ສັງຄົມທີ່ເປັນກາງກາກບອນແບບຍືນຍົງແມ່ນແນໃສ່ການສ້າງແຜນແມ່ບົດການຫັນປ່ຽນພະລັງງານໄລຍະຍາວເພື່ອບັນລຸສະມາຄົມການຫັນເປັນກາກບອນແພື່ອແບ່ງປັນເປົ້າໝາຍໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດປະຕິບັດຮ່ວມກັນ. ເຊິ່ງໃນນັ້ນການຄາດຫວັງຜົນທີ່ໄດ້ຮັບກ່ຽວກັຍແຜນແມ່ບົດການຫັນປ່ຽນພະລັງງານໄລຍະຍາວທີ່ມີການຫັນເປັນກາກບອນໃນປີ2050;

ຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ,ໂຄງສ້າງອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດການປະກອບສ່ວນທີ່ມີທ່າແຮງໃນການລົດປະລິມານກາກບອນໃນປະເທດອ້ອມຂ້າງ. ໃນນັ້ນມີໜ່ວຍງານລັດລະບານຮ່ວມ ພາຍໃນກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະອົງການລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ລຸ້ງຟ້າ ອົບພະຈັນ
ຮຽບຮຽງ: ຄຳແສງ ແກ້ວປະເສີດ