ແຂວງ ວຽງຈັນ ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ການພັດທະນາແຮ່ທາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່

            ລະຫວ່າງວັນທີ 13-15 ກັນຍາ 2023, ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ວຽກງານ ບໍ່ແຮ່ ໂດຍສະເພາະ ການລົງທືນວຽກງານບໍ່ແຮ່ ພາຍໃນແຂວງ,

          ກອງປະຊຸມນີ້ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພູວົງ ບຸນຊູ, ຮອງເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ, ມີທ່ານ ຄຳໂສ້ ກຸໂພຄຳ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ທ່ານ ຄຳພຸດ ນາມວົງສັກ ຫົວໜ້າພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງ ວຽງຈັນ. ມີ ທ່ານ ສະຖາພອນ ດວງຕາວັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່, ທ່ານ ສູນທອນ ລາວໂລ ຮອງຫົວໜ້າກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ພ້ອມບັນດາຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ພ້ອຍດ້ວຍວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

          ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການລົງທຶນດ້ານແຮ່ທາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ທີ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ອອກອະນຸຍາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ດໍາເນີນວຽກງານສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ, ສັນຍາ, ແຜນການ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕົວຈິງຢູ່ພາກສະໜາມຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນດ້ານແຮ່ທາດ ຢູ່ ແຂວງ ວຽງຈັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕິດຕາມຫາງສຽງຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ V ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ທີ່ຜ່ານມາ.

          ທ່ານ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ນັບແຕ່ປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ, ລັດຖະບານ ໄດ້ເປີດກວ້າງການລົງທຶນ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມາລົງທຶນເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາແຮ່ທາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ຊຶ່ງມາຮອດເດືອນ ກັນຍາ 2023 ມີໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ອອກອະນຸຍາດ, ບັນດາໂຄງການທົດລອງ, ທຸລະກິດໃຫ້ການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ ແລະ ກິດຈະການໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ທີ່ບໍ່ມີເຂດສໍາປະທານເປັນຂອງຕົນເອງ ມີ ທັງໝົດ 1.143 ບໍລິສັດ; ມີ 1.336 ກິດຈະການ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນດ້ານແຮ່ທາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ສ້າງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ໂດຍຜັນຂະຫຍາຍຈາກເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ມີ ທັງໝົດ 51 ສະບັບ (ດ້ານບໍ່ແຮ່ ຈໍານວນ 34 ສະບັບ,

ດ້ານທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ຈໍານວນ 17 ສະບັບ ລວມທັງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ). ໃນນີ້, ບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດ, ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ມີ ທັງໝົດ 287 ບໍລິສັດ, 399 ກິດຈະການ, ມີເນື້ອທີ່ ທັງໝົດ 72.370 ກິໂລຕາແມັດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 3,27 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເນື້ອທີ່ ທົ່ວປະເທດ; ໃນນັ້ນ, ບໍລິສັດ ຢູ່ໃນໄລຍະການຊອກຄົ້ນ ມີ ທັງໝົດ 25 ບໍລິສັດ, 25 ກິດຈະການ, ບໍລິສັດ ຢູ່ໃນໄລຍະການສໍາຫຼວດ ມີ ທັງໝົດ 122 ບໍລິສັດ, 138 ກິດຈະການ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ (ທັງບໍລິສັດ ຊອກຄົ້ນ+ສຳຫຼວດ) 69.818 ກິໂລຕາແມັດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 2,95 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ, ບໍລິສັດ ຢູ່ໃນໄລຍະການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ມີ ທັງໝົດ 32 ບໍລິສັດ, 51 ກິດຈະການ, ເນື້ອທີ່ ມີ ທັງໝົດ 1.359,79 ກິໂລຕາແມັດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 0,57 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ, ບໍລິສັດ ທີ່ກ້າວເຂົ້າສູ່ການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຜະລິດ ມີ 108 ບໍລິສັດ, 185 ກິດຈະການ, ເນື້ອທີ່ ທັງໝົດ 2.538,4 ກິໂລຕາແມັດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 1,07 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ.

          ຂະນະທີ່ ທ່ານ ຄຳພຸດ ນາມວົງສັກ ຫົວໜ້າພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດຢູ່ແຂວງ ວຽງຈັນ ວ່າ: ຮອດປັດຈຸບັນ, ທົ່ວແຂວງມີໂຄງການລົງທຶນຊອກຄົ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ ມີທັງໝົດ 18 ບໍລິສັດ, 18 ກິດຈະການ (ແຮ່ຄໍາ ມີ 6 ບໍລິສັດ, ແຮ່ທອງ 2 ບໍລິສັດ, ຖ່ານຫີນ 2 ບໍລິສັດ, ຫີນກາວ 1 ບໍລິສັດ, ຫີນປູນ 1 ບໍລິສັດ, ຫີນອ່ອນ 2 ບໍລິສັດ, ຊືນ-ສັງກະສີ 2 ບໍລິສັດ, ດິນໜຽວ ແລະ ຫີນຊາຍ 1 ບໍລິສັດ ແລະ ໂປຕາສ 1 ບໍລິສັດ. ບັນດາໂຄງການທີ່ກ້າວເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດມີທັງໝົດ 36 ບໍລິສັດ;

          ໃນນັ້ນ, ໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ມີ 12 ບໍລິສັດ, ໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນໄລ ຍະວິພາກເສດຖະກິດ ມີ 10 ບໍລິສັດ ແລະ ໂຄງການທົດລອງ ມີ 14 ບໍລິສັດ (ແຮ່ເຫຼັກ 3 ບໍລິສັດ, ຄຳເຄົ້າ 2 ບໍລິສັດ ແລະ ແຮ່ຄຳຕົກຂ້ອນ 10 ບໍລິສັດ). ປະເພດແຮ່ທາດທີ່ເຂົ້າສູ່ການຂຸດຄົ້ນ, ຜະລິດ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ມີຫຼາຍກວ່າ 20 ຊະນິດແຮ່ທາດ ເປັນຕົ້ນ: ແຮ່ຄໍາ, ເງິນ, ທອງ, ເຫຼັກ, ຊືນ, ສັງກະສີ, ກົ່ວ, ຖ່ານຫິີນ, ບາຣິດ, ຫີນກາວ, ດິນໜຽວ, ດິນຊາຍ ປ້ອນໂຮງ ງານຊີມັງ, ເກືອໂປຕາສ, ນິແກນ, ໂກບານ, ຫີນອ່ອນ, ປາໂກດິດ, ກຣານິດ, ບົກຊິດ, ແກ້ວຊັບຟາຍ, ຫີນປູນ, ແຮ່ຫາຍາກ, ອັງຕີມອນ ແລະ ອື່ນໆ.

           ທ່ານ ສະຖາພອນ ດວງຕາວັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ທີ່ຂັ້ນສູນກາງອອກອະນຸຍາດ ແມ່ນໄດ້ມີການດໍາເນີນວຽກງານຢູ່ພາກສະໜາມເປັນປົກກະຕິ, ຜ່ານມາທາງກົມ ຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແມ່ນໄດ້ມີການປະເມີນຜົນຈັດປະເພດໂຄງການ ຊຶ່ງເຫັນວ່າ ຫຼາຍບໍລິສັດ ແມ່ນດໍາເນີນວຽກງານໄດ້ດີ, ມີການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ແຕ່ປະສະຈາກບໍ່ໄດ້ມີໂຄງການທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຍັງບໍ່ໄປຕາມແຜນການ, ສັນຍາ ແມ່ນໄດ້ກ່າວເຕືອນ ເພື່ອປັບປຸງ ຫຼື ແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ.

          ພາຍຫຼັງສຳເລັດກອງປະຊຸມ, ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມໄດ້ລົງເບິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ພາກສະໜາມ ເພື່ອຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນບັນດາໂຄງການລົງທຶນດ້ານແຮ່ທາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຢູ່ພາກສະໜາມຂອງໂຄງການຈໍານວນໜຶ່ງຕື່ມອີກ.

ພາບ: ສົມສະນຸກ
ຂ່າວ: ກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່, ກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຄຳແສງ ແກ້ວປະເສີດ