ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແລະສ້າງນິຕິກໍາທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ ກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ປະຢັດພະລັງງານ

           ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-26 ມັງກອນ 2023 ທີ່ໂຮງແຮມຈໍາປາສັກແກຣນ,ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ປະຢັດພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່. ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂຶ້ນ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່. ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ປະຈໍາແຂວງ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້, ບັນດາກົມພາຍໃນກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການທັງໝົດ 40ທ່ານ.

          ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ ຈັນໂທ ມີລັດຕະນະແພງ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ປະຢັດພະລັງງານ ກໍຍັງໄດ້ນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ, ພ່້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ນໍາສະເໜີຍຸດທະສາດການສົ່ງເສີມ ແລະ ນໍາໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ ສໍາລັບຂະແໜງຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ, ແຜນພັດທະນາຮອດປີ 2025, ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2030 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາດໍາລັດທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ ແລະ ຂັ້ນກະຊວງມີຄື:

1. ຍຸດທະສາດສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ພະລັງງານສະອາດສຳລັບຂະແໜງຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ແຜນພັດທະນາຮອດປີ 2025, ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2030 ແລະ ວິໃສທັດຮອດປີ 2050
2. ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍ ການນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າຢູ່ ສປປລາວ ສະບັບເລກທີ 08/ລບ,ລົງວັນທີ 04/10/2021.
3. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະຖານີສາກລົດໄຟຟ້າ.
4. ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດວ້ຍການປະຢັດ ແລະ ອະນຸລັກພະລັງງານ.
5. ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ອະນຸລັກພະລັງງານ.
6. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດວ້ຍມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສຳລັບ ເຄື່ອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ.
7. ດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທືນສົ່ງເສີມ ແລະ ປະຢັດພະລັງງານ.
           ນອກຈາກໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ບາງເອກະສານແລ້ວທີ່ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຜ່ານຮ່າງເອກະມີຄື:
1. ຜ່ານຮ່າງໂຄງສ້າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານໄຮໂດຼເຈນ
2. ຜ່ານຮ່າງລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານກອງທຶນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາພະລັງງານ
3. ຜ່ານໂຄງສ້າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຊື້-ຂາຍສິນເຊື່ອກາກບອນ
4. ຜ່ານຮ່າງໂຄງສ້າງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະພາບ
5. ຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານພະລັງງານ ແລະ ອາຄານຄອບໃນ ສປປ ລາວ
        ສະນັ້ນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາເນື້ອໃນ, ວຽກງານທີ່ຈະມາປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນກັນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມເທື່ອນີ້ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ ໄດ້ປະສິດທິຜົນດີ ປະທານກອງປະຊຸມສະເໜີມາຍັງທຸກໆທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຈົ່ງສຸມໃສ່ສະຕິປັນຍາ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດດ້ວຍປະສົບການຂອງບັນດາທ່ານທັງຫຼາຍໃຫ້ມີການຮ່ວມມືປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫ້ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ສໍາເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ຄາດໄວ້ອີກດ້ວຍ.
ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ປະສົງໄຊ ໂຄດໂຍທາ