ທະນາຄານໂລກ ຊຸກຍູ້, ສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການຊື້ຂາຍກາກບອນສຳລັບຂະແໜງພະລັງງານ

          ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 2023 ທີ່ ໂຮງແຮມ ເອສ ວັງວຽງ ບູຕິກ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຂະບວນການຊື້ຂາຍກາກບອນສຳລັບຂະແໜງພະລັງງານ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງ ທ່ານ ຄຳໝັ້ນ ສໍປະເສີດ ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ປະຫຍັດພະລັງງານ, ມີຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ ແລະ ສະຖາບັນອ້ອມຂ້າງກະຊວງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

          ທ່ານ ຄຳໝັ້ນ ສໍປະເສີດ ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ປະຫຍັດພະລັງງານ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ທະນາຄານໂລກ ເນື່ອງຈາກວ່າ ກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ປະຢັດພະລັງງານ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕົ່າສະອາດ ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານໂລກ, ເຊິ່ງ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເປັນໂຄງການ ຊື້-ຂາຍ ການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຫຼື ແຈກຢາຍເຮົາ ຈໍານວນ 50.000 ໜ່ວຍ ໃນ ສປປ ລາວ. ເຊິ່ງເຕົາສະອາດດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນເຕົາທີ່ປ່ອຍຄັວນໜ້ອຍ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານໃນລະດັບ 4 (Teir 4). ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາພະນັກງານ ແລະ ວິຊານໃນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທາງດ້ານຂະບວນການ ຊື້-ຂາຍ ສິນເຊື່ອກາກບ່ອນ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳໂຄງການ.ເພາະສະນັ້ນ, ເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ບັນດາພະນັກງານວິຊາການຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບ ການ ຊື້-ຂາຍສິນເຊື່ອກາກບອນ ຖືເປັນເປົ້າໝາຍສຳຄັນຂອງໂຄງການ ແລະ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບບັນດາພະນັກງານ ແລະ ວິຊານໃນຂະແໜງການ ໂດຍສະເພາະທີມງານສົ່ງເສີມການນໍາ ໃຊ້ເຕົ່າສະອາດ ໃນ ສປປ ລາວ.

          ຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ນັກສໍາມະນາກອນ ໄດ້ຮັບຟັງການບັນລະຍາຍ ແລະ ນໍາສະເໜີກົນໄກ, ຂະບວນການ ແລະ ຮູບແບບ ການຊື້-ຂາຍ ສິນເຊື່ອກາກບອນ ໃນຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ; ການບັນຍາຍກ່ຽວກັບ ພາວະໂລກຮ້ອນ, ສົນທິສັນຍາກຽວໂຕ ແລະ ສົນທິສັນຍາປາລີ, ການອອກແບບໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ກົນໄກການຊື້ຂາຍ ສິນເຊື່ອກາກບອນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ປະຈຸບັນ ແລະສຶກສາກ່ຽວກັບຕະຫຼາດກາກບອນ ແລະ ສິນເຊື່ອກາກບອນ ຈາກ ອຈ ປອ ດາວອນ ແກ້ວມະນີ ວິທະຍາກອນລະດັບຊັ້ນນຳຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ໂດຍ: ລຸ້ງຟ້າ ອົບພະຈັນ
ຮຽບຮຽງ: ຄຳແສງ ແກ້ວປະເສີດ